ΛΣ Στερεάς: Κίνδυνος οι Κατολισθήσεις για τη Δυτική Φραγκίστα


H Δυτική Φραγκίστα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό κατολισθητικό φαινόμενο, το οποίο το τελευταίο καιρό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.
Το τεράστιο αυτό πρόβλημα, που βάζει σε κίνδυνο το χωριό, έχει εκδηλωθεί σε δύο σημεία επί της Εθνικής Οδού Καρπενησίου – Αγρινίου, στη θέση «Δυτική Φραγκίστα» δίπλα από τον χείμαρρο «Χωλόρεμα».

Το πρώτο από αυτά βρίσκεται στο δυτικό πρανές εκσκαφής της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, σε απόσταση 330 μέτρων, νότια της διασταύρωσης της βόρειας εισόδου του χωριού, ενώ το δεύτερο στις ανατολικές παρυφές του χωριού.
Η μακροχρόνια αποσάθρωση των πρανών, οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις και οι διαβρώσεις στη βάση του πρανούς είναι οι αιτίες που προκαλούν τα φαινόμενα κινητικότητας των εδαφικών μαζών, δηλαδή τις κατολισθήσεις.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ διαμαρτύρεται έντονα για την καθυστερημένη παρέμβαση των αρμοδίων της κυβέρνησης και της περιφέρειας σε αυτό το σοβαρό για την περιοχή πρόβλημα.
Κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας, ΙΓΜΕ, κλπ), έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν έγκαιρα με τα κατάλληλα μέτρα και να προληφθούν πιθανά ακραία φαινόμενα κινητικότητας των εδαφικών μαζών, νέες κατολισθήσεις.
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ