ΛΣ Στερεάς: Για την Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

Προς τον αντιπεριφερειάρχη, κ. Μπουραντά.

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Έλαβα, σήμερα 9/1/2012, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς επικύρωση τα πρακτικά 34/21-12-2011 και 35/29-12-2011 της Οικονομικής Επιτροπής.

Πάνω σε αυτά σημειώνουμε :

Α. Το πρακτικό 34/21-12-2011 δεν περιέχει την γραπτή δήλωση που καταθέσαμε σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, στην διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφοντας και την διαφορετική μας πρόταση ολοκληρωμένα:

ΔΗΛΩΣΗ

  1. Δεν πρόκειται να συζητάμε τόσα έκτακτα γιατί δεν υπάρχει ευχέρεια να δούμε τις εισηγήσεις και είμαστε θύματα υπηρεσιών που δεν έχουν ενημερωθεί. Ετσι στην 943/4-11-2011 ορίζουμε παράνομα την επιτροπή αν και θα έπρεπε να γίνει κλήρωση. Μας καθοδηγεί η υπηρεσία σε διαπραγμάτευση χωρίς να το καταλάβουμε…. Ενώ θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε και Β επαναληπτική.
  2. Στην 1008/22-11-2011 αποδεχόμαστε μια εισήγηση της υπηρεσίας στα γρήγορα χωρίς συζήτηση και πάλι κατεπείγον και τώρα ξεφυτρώνουν μόνο 5 εταιρείες.
  3. Πρακτικά δεν υπάρχουν… Ηχητικά αρχεία δεν υπάρχουν…. Αυτό δεν είναι οικονομική επιτροπή αλλά μπακάλικο. Κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει.

Για να είμαστε καθαροί. Να ανακαλέσουμε όλες τις αποφάσεις 943 και 1008 και να προκηρύξουμε Β επαναληπτικό διαγωνισμό…. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβουμε το πολιτικό βάρος να προσφύγουμε στον ελεγκτή νομιμότητας να ακυρωθεί η 943/2011 ως μη νόμιμη αφού αντί για ορισμός επιτροπής έπρεπε να γίνει κλήρωση.

Β. Στο ίδιο πρακτικό 34/21-12-2011, στην απόφαση 1134, θεωρούμε πως με την περιγραφόμενη ψηφοφορία η απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ειλημμένη γιατί πέρα από τους τύπους υπάρχει και η ουσία.

Κατά την άποψη μας η περιφέρεια δεν νομιμοποιείται να προσλάβει γραφείο για την υποστήριξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 2011-2015.

Γ. Το συγκεκριμένο πρακτικό, με απαράδεκτο τρόπο και με υπέρβαση των στοιχειωδών διαδικασιών, αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έγινε επίσημο έγγραφο πριν καν επικυρωθεί

Δ. Στο πρακτικό 35/29-12-2011 δεν περιέχεται η δήλωση που καταθέσαμε σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αναφορικά με την λειτουργία της οικονομικής επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΗ 29/12/2011.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, με αφορμή την συζήτηση ενστάσεων γύρω από την διαδικασία προώθησης του έργου ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ, κόστους 6.5 εκατομμυρίων ευρώ, επανεξετάζοντας τις διαδικασίες και με πολιτικό κριτήριο την υπεράσπιση του λαϊκού συμφέροντος στις παρούσες συνθήκες κατέθεσε τις απόψεις της με δήλωση.

Εκτιμήσαμε, πως, κακώς δεν έγινε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και ταυτόχρονα διατυπώσαμε ορισμένες σκέψεις για την λειτουργία της ίδιας της επιτροπής. Για το ζήτημα των έκτακτων θεμάτων και για την μαγνητοφώνηση των πρακτικών.

Η παρέμβαση και η κριτική μας είχε πολιτικό περιεχόμενο και χαρακτήρα. Δεν υποτιμούσε, ούτε έβριζε…

Στην ίδια λογική, επιμένουμε σήμερα στα συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργίας της επιτροπής. Στην μαγνητοφώνηση των πρακτικών που πρέπει άμεσα να οργανώσετε και στο το ζήτημα των έκτακτων θεμάτων.

Στον κανονισμό της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για πιθανά "έκτακτα θέματα". Κάτι τέτοιο προφανώς δεν υπάρχει γιατί εκ του νόμου δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Προφανώς υπάρχει έκτακτη συνεδρίαση οργάνου όχι όμως έκτακτα θέματα.

Στο Ν 2690/1999 που είναι ο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και ειδικά στο άρθρου 14 παρ.9 για τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων ορίζεται ότι : "Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ` εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους……».

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, Έκτακτα θέματα δεν υπάρχουν για συλλογικά όργανα αλλά θέματα "εκτός ημερήσια διάταξης" σύμφωνα με προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν 2690/1999.

Στην συνεδρίαση απ όπου και το πρακτικό 34/21-12-2011, που επικυρώνουμε σήμερα ,παρόντα δεν ήταν όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, απλά συμφωνήσαμε όλοι οι παριστάμενοι στην συζήτηση των θεμάτων, πέραν των όσων έχουν καταγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Με αυτή την δήλωση αποδεχόμαστε την επικύρωση των προηγούμενων πρακτικών, που εμπεριέχουν και τέτοια έκτακτα θέματα, αφού αποτυπώνουν την πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας, όμως, πως το επόμενο διάστημα δεν θα συμφωνήσουμε στην συνέχιση του θεσμού των έκτακτων θεμάτων γιατί οδηγούν στην αμφισβήτηση των αποφάσεων της Επιτροπής.

Ε. Στο ίδιο πρακτικό 35/29-12-2011 φαίνονται πέντε έκτακτα θέματα.

Στην πραγματικότητα στην διάρκεια της συνεδρίασης εμφανίστηκαν μόνο τα τρία πρώτα, που αποδεχτήκαμε να θεωρηθούν επείγοντα και τα συζητήσαμε. Τα δύο τελευταία που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα της Φωκίδας ούτε καν αναφέρθηκαν στην διάρκεια της συνεδρίασης. Τα πληροφορηθήκαμε μόνο στα πρακτικά που μας ήρθαν για επικύρωση.

Σε αυτά τα πλαίσια και επειδή θεωρούμε σημαντικά, από πολιτική άποψη, τα θέματα που προκύπτουν για την λειτουργία τις οικονομικής επιτροπής από τον τρόπο καταγραφής των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ζητάμε :

1. Να διορθωθούν τα πρακτικά.

2. Να ενημερωθεί και να συζητήσει το περιφερειακό Συμβούλιο για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ