ΛΣ Στερεάς: Ο Καλλικράτης Επιδείνωσε τη Ζωή της Λαϊκής Οικογένειας


Στον ένα χρόνο, περίπου, από την εφαρμογή του αντιδραστικού νόμου της διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» επιβεβαιώνεται η βασική εκτίμηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση και εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση.

Ουσιαστικά έρχεται να συνδράμει το κεφάλαιο στην επίθεση που κλιμακώνει σε βάρος του λαού.

Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι έχει αποστολή την υλοποίηση της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας, η οποία εκφράζεται με τη λεηλασία του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων, με την ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, με την ανατροπή και διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις και την πολιτική χειραγώγηση των εργαζόμενων στις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Βεβαίως εφαρμόζεται με τη συναίνεση των τοπικών διοικήσεων λειτουργώντας ως μηχανισμός ενσωμάτωσης στην υπηρεσία της εξουσίας του κεφαλαίου, χειραγώγησης και καταστολής του λαού.

Ο «Καλλικράτης» εντάσσεται στη συνολικότερη αναδιάρθρωση του αστικού Κράτους και των μηχανισμών του, για την αναγκαία προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.

Στοχεύει στην ισχυροποίηση του κρατικού μηχανισμού και ενισχύει την περαιτέρω ευέλικτη διασύνδεση των οργάνων της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική και διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι καμία διοικητική δομή ή αναδιάρθρωσή της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες της καπιταλιστικής κρίσης, που είναι σύμφυτη με την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγι­κής διαδικασίας και ανάπτυξης και έχει κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών.

Δεν μπορεί να καταργήσει τις οδυνηρές αντιλαϊκές συνέπειες από την όποια μορφή αστικής διαχείρισης.

Δεν μπορεί να αναιρέσει την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη διεύρυνση της δοσομετρίας ανάμεσα στους κλάδους της οικονομίας όσο και ανάμεσα στις περιφέρειες, που αποτελούν συνέπεια του καπιταλιστικού χαρακτήρα της ανάπτυξης.

Δεν μπορεί να δημιουργήσει το έδαφος για μια ανάπτυξη που να ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη ζωή των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών αντανακλά αυτή την πραγματικότητα.

Κατά την άποψη μας, η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» προσπαθεί να προσαρμόσει τις κρατικές δομές σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών στη βάση των παρακάτω επιδιώξεων:

Α) Διευκολύνει, επεκτείνει και ενισχύει την επιχειρηματική δράση.

Γι' αυτό χρησιμοποιεί σαν εργαλεία τις συμβάσεις παραχώρησης, το ΕΣΠΑ και συμπληρωματικά σ' αυτό το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του προγράμματος «ΕΛΛ.Α.ΔΑ.».

Επιταχύνει τη διαδικασία παραχώρησης τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων

Εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί την παιδεία, υγεία και πρόνοια.

Διευκολύνει την παράδοση σε επιχειρηματικά συμφέροντα του φυσικού πλούτου, τη συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήσης της.

Αξιοποιούν τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών υποθηκεύοντας παράλληλα τη λειτουργία τους υπέρ του κεφαλαίου για δεκαετίες.

Β) Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις:

Αυτό εκφράζεται μέσα από την εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις, τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης, των συμβασιούχων έργου ή ορισμένου χρόνου, την ενοικίαση εργαζομένων μέσω εργολαβικών γραφείων για την κάλυψη των αναγκών.

Με τη μείωση του προσωπικού με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων μέσω των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας

Με την συνεργασία με τις ΜΚΟ την προώθηση προγραμμάτων εργασιακής ομηρίας και ανακύκλωσης της ανεργίας «στο όνομα» της αντιμετώπισής της, τα οποία εξασφαλίζουν ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη.

Γ) Περικόπτει δραστικά την κρατική χρηματοδότηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ήδη με πρόσχημα το δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος οι περικοπές των ΚΑΠ ανήλθαν στο 1,4 δις για το 2010 και το 2011, ενώ στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας προβλέπεται νέα εξοικονόμηση πόρων ύψους 1,35 δις ευρώ και από τον εφαρμοστικό νόμο 565 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή μείωση από τους ΚΑΠ από το 2012 – 2015 3,320 δις ευρώ!

Βεβαίως η επαναξιολόγηση δαπανών που θα γίνεται κάθε χρόνο θα μειώνει την κρατική χρηματοδότηση και θα αυξάνει τα «ίδια» έσοδα των Δήμων που προέρχονται από το χαράτσωμα του λαού.

Η πορεία των έργων από τη χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ) καρκινοβατεί αφού το 2011 δόθηκαν μέχρι τώρα μόνο 77 εκατ. ευρώ από τα 720 εκατ. ευρώ που η ίδια η Κυβέρνηση είχε ψηφίσει στον Προϋπολογισμό.

Η περιβόητη «εξοικονόμηση» πόρων έρχεται να προστεθεί στα περίπου 9 δις ευρώ των παράνομα παρακρατηθέντων πόρων των προηγούμενων ετών και τα οποία «κούρεψαν» στο 1,7 δις με τη σύμφωνη γνώμη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ και ΛΑΟΣ.

Οι προϋπολογισμοί μας καταρτίζονται με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών στη γραμμή του «ελάχιστου κόστους λειτουργίας» που δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής.

Η δραστική μείωση των πόρων, οι συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανισμών και υπηρεσιών, η δραματική μείωση του προσωπικού τα επόμενα χρόνια που θα προέλθει από τις συνταξιοδοτήσεις, την εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις και του παγώματος των προσλήψεων θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση και παραπέρα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και την πρόσθετη επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας.

Η «επαναξιολόγηση των δαπανών» θα συρρικνώσει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες που υπάρχουν.

Ήδη τα προβλήματα που υπάρχουν από την έλλειψη βασικών υποδομών και προσωπικού και αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων στην Περιφέρεια και τους Δήμους είναι εκρηκτικά.

Η αντίληψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και φυσικά του ΚΚΕ για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει ως θεμέλιο της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Αυτός εξασφαλίζει τον σχεδιασμό της ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αντιμετωπίζει την περιφερειακή ανισομετρία. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συμμετοχή, στον έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω.

Στη βάση αυτής της αντίληψης, της αναγκαιότητας του εργατικού – λαϊκού δρόμου ανάπτυξης προβάλουμε και διεκδικούμε πλαίσιο στόχων πάλης σε γραμμή αντιπαράθεσης με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, που απαντούν στις αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων σήμερα τη λαϊκή οικογένεια.

Επικεντρώνουμε στους βασικούς άξονες διεκδίκησης:

- Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και των Δήμων που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας κλπ.

- Διεκδικούμε την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους. Αφαιρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από το εισόδημά τους και αναπληρώνονται από πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε βάρος τους.

- Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών, αντισταθμιστικών και άλλων τελών, που χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα.

- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν με κάθε είδους σύμβαση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για να καλυφθούν οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές.

- Αντιπαλεύουμε τη γενίκευση της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση της εφαρμογής «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων» στους ΟΤΑ μέσω προγραμμάτων περιορισμένου χρόνου, Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, προγραμμάτων κατάρτισης, ή άλλων μέσω ΟΑΕΔ, Μ.Κ.Ο. κλπ., αλλά και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επιχειρήσεων.

- Κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων και όλου του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά την τοπική διοίκηση επιχείρηση. Ένταξη των εργαζομένων των δημοτικών επιχειρήσεων που κλείνουν στις υπηρεσίες των δήμων με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

- Να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στη λειτουργία, στις υπηρεσίες και τα έργα των Περιφερειών και των Δήμων.

- Διεκδικούμε Έργα Υποδομής και Πόρους που κατευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκή οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία (π.χ. λαϊκή κατοικία, σύγχρονα σχολεία, προσχολικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, κέντρα υγείας, προστασία από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, αποκλεισμούς από χιονοπτώσεις κλπ., ρύπανση του αέρα και του εδάφους, ρύπανση και μόλυνση των υδάτων, έργα άρδευσης, επίλυση του αποχετευτικού κατά ενιαίες περιοχές, ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση μακριά από κάθε ιδιωτικοποίηση, ενάντια στην καύση απορριμμάτων, κλπ.). Ο σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των έργων θα γίνει από ένα αποκλειστικά δημόσιο κατασκευαστικό φορέα με ευθύνη του κράτους.

- Κατοχύρωση Ενέργειας - Μεταφορών - Νερού ως κοινωνικών αγαθών παρεχόμενων από το κράτος με πολύ φθηνά τιμολόγια ή δωρεάν (π.χ. άρδευση αγροτικών καλλιεργειών) και κατάργηση του ΦΠΑ σε αντίθεση με την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση τους.

- Κοινωνικό δικαίωμα ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η ερασιτεχνική δημιουργία, ο δημιουργικός ελεύθερος χρόνος για όλους. Αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής σε εργατογειτονιές και την ύπαιθρο, με τη δημιουργία και ενίσχυση χώρων πρασίνου και αναψυχής, παιδικών χαρών κλπ.

- Υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών Ελλήνων - μεταναστών – προσφύγων.

- Εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Έμμεση εκλογή Περιφερειάρχη και Δημάρχου με δυνατότητα ανάκλησης μέσω των συμβουλίων που τους εκλέγουν. Κατάργηση των απαράδεκτων ρυθμίσεων που περιορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα και νοθεύουν τη λαϊκή ψήφο. Κατάργηση των αποζημιώσεων των αιρετών (περιφέρεια, δήμος) για τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα. Να υπάρξει ασυμβίβαστο στη μισθοδοσία αιρετών (π.χ. αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων, προέδρων συμβουλίων και νομικών προσώπων κλπ) στην περίπτωση που μισθοδοτούνται ή δουλεύουν συγχρόνως και στον επαγγελματικό τους χώρο (δημόσιο, ιδιωτικό, ελεύθερο επάγγελμα). Να καταργηθεί με αναδρομική ισχύ η συνταξιοδότηση αιρετών (Δημάρχων, πρώην Νομαρχών) εφ’ όσον έχουν σύνταξη από άλλο ταμείο επαγγελματικού φορέα.

Όσον αφορά τον απολογισμό που παρουσιάσατε.

Καταφέρατε, κ. Περιφερειάρχα, να είναι εντυπωσιακός χωρίς να περιγράφει κανένα σημαντικό έργο ή πρωτοβουλία.

Κατά την γνώμη μας, φυσικά, δεν περιγράφει σωστά την πραγματικότητα.

Επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και καλλιεργεί αυταπάτες.

Εμείς αναγνωρίζουμε πως κάνατε μια σημαντική προσπάθεια να οργανώσετε την περιφέρεια σύμφωνα με τον νόμο και τις εγκυκλίους. Βάλατε, δηλαδή, την σφραγίδα σας στον αντιδραστικό – αντιλαϊκό προσανατολισμό της.

Δεν λέτε κουβέντα, όμως, για τους πόρους που χρειάζεται για να λειτουργήσει και φυσικά για την συνεχώς αυξανόμενη περικοπή τους.

Δεν λέτε τίποτε για τα χρέη που υπάρχουν και αυτά που θα δημιουργηθούν, όταν οι χορηγήσεις δε καλύπτουν ούτε και τις ανελαστικές υποχρεώσεις της περιφέρειας.

Δεν λέτε τίποτε για την αδυναμία της περιφέρειας να προγραμματίσει χρήσιμα μεγάλα έργα λόγω έλλειψης κονδυλίων. Πως αυτό σας οδηγεί να κυνηγάτε όπως – όπως και ότι βγαίνει από ευρωενωσιακά προγράμματα, που πάντα όμως είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις υποδομές και τον σχεδιασμό του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων.

Γιατί δεν μιλάτε για έργα υποδομής που θα διευκόλυναν την αγροτική παραγωγή.

Για αντιπλημμυρικά, που καθυστερούν απαράδεκτα. Για την μέθοδο της συγχρηματοδότησης, που επιλέγετε και οδηγεί σε έργα που χρυσοπληρώνει για χρόνια ο λαός.

Γίνανε φυσικά και έργα.

Πέστε μας, όμως, πότε ξεκίνησαν και με πόση χρονική καθυστέρηση και ποιο οικονομικό κόστος τα απολαμβάνει ο λαός μας.

Διαβάσαμε τον κατάλογο των έργων που δώσατε στη δημοσιότητα και παρατήσαμε πως πάρα πολλά αφορούν την περίοδο των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δήμους ή και την περιφερειακή διεύθυνση. Προσπάθειες και προηγούμενων χρόνων.

Όσο και αν προσπαθήσετε να δώσετε την εντύπωση έργων και την δημιουργική σας παρουσία δεν θα τα καταφέρετε γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη.

Η Περιφέρεια φυτοζωεί, χωρίς τους αναγκαίους πόρους, όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει. Διεκπεραιώνει, όμως, τις κεντρικές κατευθύνσεις και εξειδικεύει την αντιλαϊκή πολιτική.

Συνεργάζεται με την κεντρική διοίκηση και για κανένα λόγο δεν θέλει, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί μαζί της. Να διεκδικήσει ή να αρνηθεί κάτι από τις οδηγίες – εντολές της.

Σε αυτή την βάση σας αναγνωρίζουμε σαν διαχειριστές – εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και σας θεωρούμε απέναντι στον λαό.

Ανάλογη είναι η θέση μας για τον κ. Χειμάρα και την Ν.Δ, που αντιπαρατίθεται μαζί σας σε δευτερεύοντα ζητήματα, προβάλλοντας την λογική του καλύτερου διαχειριστή της μιζέριας μας, στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής που κατ' εντολή της Ε.Ε και και του ΔΝΤ ασκεί η συγκυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου.

Για το ΛΑΟΣ, με το οποίο έχετε πλήρως ταυτισθεί και σε κάθε περίπτωση στηρίζει τις επιλογές σας

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ