ΛΣ Στερεάς: Για τη Λειτουργία των Επιτροπών

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά προσηλωμένοι στις διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θέλουμε να θέσουμε, με πολιτικούς όρους, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της λειτουργίας των δύο σημαντικών επιτροπών του. Κυρίως της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, αφού διαχειρίζεται τα οικονομικά της περιφέρειας και παρεμβαίνει ουσιαστικά στο παραγόμενο έργο της.

Ο προβληματισμός μας ξεκίνησε στις διαδικασίες προώθησης του έργου ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ, προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν ο πρώτος δημόσιος διαγωνισμός δεν καρποφόρησε, γιατί καμιά εργοληπτική εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά και η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με εργοληπτικές εταιρείες, που καταχωρήθηκαν στο πρακτικό χωρίς να συζητηθούν συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής τους, χωρίς να προσδιορίζεται η ατζέντα και τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης. Γιατί επελέγησαν 5 και όχι 10 ή και οι 25 εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και είχαν πάρει το φάκελο του έργου.

Θεωρήσαμε, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, πως αυτό δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ζητήσαμε με δήλωση μας να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή και ανταγωνισμός των εργοληπτικών εταιρειών.

Έχουμε ξεκάθαρη άποψη για τους εργολάβους και από θέση αρχών είμαστε υπέρ ενός Ενιαίου αποκλειστικά Δημόσιου Φορέα Κατασκευών, που θα μετατρέπει το καπιταλιστικό κέρδος του εργολάβου σε κοινωνική απολαβή. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αφήσουμε περιθώρια, στις σημερινές συνθήκες, να περιορίζεται ο ανταγωνισμός τους.

Ζητήσαμε, επίσης, η επιτροπή της τεχνικής υπηρεσίας που θα διεκπεραιώσει τον διαγωνισμό να κληρωθεί καθώς και την καθιέρωση της μαγνητοφώνησης των πρακτικών. Ταυτόχρονα, ζητήσαμε να σταματήσουν να έρχονται έκτακτα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στην εξέλιξη των πραγμάτων και με αφορμή την δημόσια ανάρτηση του πρακτικού της Επιτροπής, πριν καν υπογραφεί και χωρίς να έχει καταχωρημένη την δήλωση που προαναφέρουμε, επανήλθαμε με δεύτερη δήλωση που επαναφέραμε τα ζητήματα που θέταμε και σημειώναμε ακόμη :

Την ύπαρξη δύο έκτακτων θεμάτων που δεν είχαν τεθεί στην συνεδρίαση.

Την περιγραφή ψηφοφορίας σε συγκεκριμένο θέμα, που εμείς τουλάχιστον δεν αντιληφθήκαμε.

Σε αυτή την λογική επανερχόμαστε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητάμε να κατανοηθεί το πολιτικό περιεχόμενο της παρέμβασης μας και φυσικά η διαφωνία μας.

Υπογραμμίζουμε σε κάθε περίπτωση πως στοιχειώδης υποχρέωση της πλειοψηφίας είναι :

Να τηρεί μαγνητοφωνημένα πρακτικά και να διαμορφώνει ολοκληρωμένα την γραπτή περίληψη τους.

Να σταματήσει να φέρνει έκτακτα θέματα για συζήτηση, εφόσον για αυτά ο κανονισμός προβλέπει έκτακτες συνεδριάσεις.

Τα επείγοντα θέματα συζητούνται αν είναι παρόντα και συμφωνήσουν όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ