Να Συζητηθούν στο ΠΣ τα Χαράτσια και τα Αντιλαϊκά Μέτρα

Προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ενόψει της προετοιμασίας της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 20ης Σεπτέμβρη, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προτίθεται να θέση προ της ημερήσιας διάταξης, με την μορφή των ερωτήσεων, τα εξής ζητήματα:

1. Σχετικά με τα χαράτσια και τα άλλα αντιλαϊκά μέτρα που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση στον λαό.

2. Αναφορικά με την απόφαση – έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ιδιωτική ΒΙΠΕ στην βορειοκεντρική Εύβοια, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

3. Για επίκαιρα ζητήματα ελλείψεων σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

4. Για επίκαιρα ζητήματα παιδείας.

Με την παρούσα, επιστολή μας θέλουμε, επίσης, να αναφερθούμε στην ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να διευκολύνεται η συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και επερωτήσεων στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ