Το Ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Ευρυτανία

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εργάτης
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος
ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας