ΚΚΕ: Για τις Αλλαγές στα Υπουργεία, στην Κρατική Διοίκηση και το Δημόσιο

Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ

1. Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ έχει προετοιμάσει σχέδιο νόμου «για την αναδιοργάνωση των υπουργείων και ΝΠΔΔ» (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου). Αυτό το σχέδιο νόμου έμεινε για μετά τις εκλογές. Μέσω αυτού προωθούνται μια σειρά αντιδραστικές αλλαγές στα υπουργεία, στην κρατική διοίκηση και γενικότερα στο Δημόσιο.

Το πρόβλημα των αναδιαρθρώσεων στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με τις απολύσεις εργαζομένων, δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπάλληλους. Οι αναδιαρθρώσεις στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Παιδείας, Υγείας κλπ., αφορούν όλους τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους φτωχούς αγρότες, τους ΕΒΕ, τη νεολαία. Αφορούν όλο το λαϊκό κίνημα, έχουν γενικότερες συνέπειες στα λαϊκά στρώματα και ως εκ τούτου απαιτείται ενιαίος - συντονισμένος αγώνας, σύγκρουση με το αστικό κράτος και την κυβερνητική πολιτική για να μην περάσουν οι απολύσεις και οι αντιδραστικές αλλαγές, για δημόσιους Οργανισμούς στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών.

Με πρόσχημα τη σπατάλη, τα διάφορα σκάνδαλα και τις κακές υπηρεσίες, προβλήματα υπαρκτά στον ένα ή στον άλλο βαθμό, προωθούνται αναδιαρθρώσεις που υπηρετούν τους στόχους της άρχουσας τάξης για εκσυγχρονισμό της κρατικής διοίκησης ώστε με καλύτερο τρόπο αυτές να υπηρετούν πιο αποτελεσματικά τις γενικές ανάγκες του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Πρόκειται για αλλαγές που δεν έχουν καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Διαμορφώνεται μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο επιτελική, πιο στενά δεμένη με μηχανισμούς της ΕΕ, πιο επιθετική απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, πιο αντιδραστική και αυταρχική.

Καταργούνται, συγχωνεύονται ή ιδιωτικοποιούνται καίριοι τομείς, ειδικά όσοι συνδέονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το σχέδιο νόμου υπηρετεί τη στρατηγική κατεύθυνση της πιο άμεσης, πιο γρήγορης κρατικής υποστήριξης της δραστηριότητας του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών της οικονομίας, στη διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων, στην εξυπηρέτηση της απελευθέρωσης αγορών κ.ά. Σ' αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση προσαρμόζεται ο διοικητικός μηχανισμός, η λειτουργία των υπουργείων. Οι αλλαγές που προωθούνται και με το σχέδιο νόμου, υπηρετούν την ανάγκη διεξόδου των συσσωρευμένων κεφαλαίων και κυρίως την ανάγκη άμεσης κερδοφορίας των μονοπωλίων, μέσα από την απευθείας παράδοση στο μεγάλο κεφάλαιο, του ορυκτού πλούτου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υδρογονανθράκων, των υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με τις λαϊκές ανάγκες.

Ως συνέχεια και συμπλήρωση των παραπάνω αλλαγών, η κυβέρνηση έφερε ήδη προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι το βασικό εργαλείο για να καθυποτάξει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, για να γίνουν χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, για να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα που δεν έχουν καμιά σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των υπαλλήλων, ούτε βέβαια παίρνονται για την παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών για το λαό.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο επιλογής στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό να τους τρομοκρατήσει και να τους καθυποτάξει.

2. Οι αλλαγές που συντελούνται στην κρατική διοίκηση ανταποκρίνονται στην κατεύθυνση περιορισμού των κρατικών δαπανών, στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, τσακίζουν κάθε δικαίωμα για παροχές σε Υγεία - Πρόνοια - Παιδεία, ανατρέπουν εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώματα, ενισχύουν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Οι συγχωνεύσεις - καταργήσεις οργανικών μονάδων στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων έχουν άμεση, αρνητική επίπτωση στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, στην παροχή σύγχρονων ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.

  • Από το υπουργείο Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξαιρείται ο σχεδιασμός και η άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Η πραγματική αναπτυξιακή πολιτική θα ασκείται απευθείας από τους βιομήχανους και τα μονοπώλια. Καταργούνται Γραμματείες Ενέργειας και το αντικείμενό τους παραχωρείται σε ιδιώτες, όπως είναι η έρευνα και η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Στο νέο «φορέα Ερευνών και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων» προβλέπεται η συμμετοχή ιδιωτών με πάνω από 70%, με σκοπό τη ληστρική εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου.

  • Η συγχώνευση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σηματοδοτεί ουσιαστικά τη διάλυσή του, διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας στον ορυκτό πλούτο, στο νερό κ.α.
Η διάλυση του ΙΓΜΕ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μια σειρά αναπτυξιακούς τομείς και κοινωφελείς δραστηριότητες, όπου δεν θα μπορεί:
Να στηριχθεί το Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης υπογείων νερών, να υλοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός στο πρόγραμμα απογραφής του ορυκτού πλούτου, να αντιμετωπιστούν επείγοντα προβλήματα μόλυνσης υπογείων νερών και εδαφών, να διασφαλιστεί η υδροδότηση προβληματικών περιοχών της χώρας, να αντιμετωπιστούν προληπτικά κίνδυνοι από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, σεισμοί κ.ά.).

  • Η συρρίκνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η απόσπασή του από τον αναπτυξιακό προσανατολισμό με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τη δυνατότητα κάλυψης των διατροφικών αναγκών, έχει αρνητική επίπτωση σε μια σειρά λαϊκά, κοινωνικά δικαιώματα. Η κατάργηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η συρρίκνωση 150 περίπου περιφερειακών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια και οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, το πέρασμα των Σχολών Κρεάτων σε ΝΠΙΔ - «ΔΗΜΗΤΡΑ», αποδυναμώνουν τη δυνατότητα να ασκείται έλεγχος στην προστασία της αγροτικής και λαϊκής παραγωγής, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενειών, στην προάσπιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας.

  • Η δομή και ο προσανατολισμός της δημόσιας διοίκησης στην Υγεία - Πρόνοια εντάσσεται στη στρατηγική επιδίωξη να περιοριστεί η ευθύνη και ο ρόλος του κράτους σε ένα «ελάχιστο πακέτο υπηρεσιών» και από εκεί και πέρα να πληρώνουν οι ασθενείς για φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες, νοσήλια, μετατρέποντας έτσι την Υγεία σε ζήτημα ατομικής ευθύνης και ακριβό εμπόρευμα προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Ηδη εφαρμόζονται μέτρα στην κατεύθυνση της λειτουργίας των νοσοκομείων ως αυτοτελείς, αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες. (Λειτουργία απογευματινών ιατρείων, ολοήμερη λειτουργία, συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά).

  • Οι διοικητικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο υπουργείο Παιδείας κάνουν την Παιδεία ακόμα πιο ταξική, αφαιρούν μορφωτικά δικαιώματα από τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Καταργείται πλήρως η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) και η Ενισχυτική Διδασκαλία. Η συγκρότηση για πρώτη φορά ξεχωριστού τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, φανερώνει την προτεραιότητα της άρχουσας τάξης για τη μαζική στροφή των παιδιών στην ΤΕΕ, στην κατάρτιση, στις δεξιότητες, στη σύνδεση της Παιδείας όχι με τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, αλλά με τις ανάγκες της αγοράς.

  • Με τις αλλαγές που προωθούνται στο υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων δίνεται απευθείας η δυνατότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα έργων υποδομής. Δίνεται η δυνατότητα στους μεγαλοεργολάβους να κάνουν απ' ευθείας οι ίδιοι την αρχαιολογική έρευνα, και να προσλαμβάνουν δικό τους ιδιώτη αρχαιολόγο. Ακόμη και η διατήρηση - διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς γίνεται θύμα της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας.

3. Ολες αυτές οι αναδιαρθρώσεις στην κρατική διοίκηση είναι αντιδραστικές, συνδέονται άμεσα με τους στόχους των δανειακών συμβάσεων, τη μείωση των μισθών, τη διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, αντανακλούν και αντιφάσεις στης αστικής πολιτικής, την αδυναμία της να εκφράσει στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες.

Με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των διάφορων Υπηρεσιών και Οργανισμών σχεδιάζουν να γίνουν, μετά τις βουλευτικές εκλογές και μέσα στο 2012, απευθείας 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και 150.000 απολύσεις μέχρι το 2015.

4. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα είναι γενικό το όφελος από τις αλλαγές που προωθεί με στόχο τον περιορισμό του σπάταλου κράτους, την εξοικονόμηση πόρων, το νοικοκύρεμα της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο,τι από αυτά πραγματοποιηθεί θα είναι σε βάρος του λαού και προς όφελος του κεφαλαίου.

Οι δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όλο και περισσότερο υπολειτουργούν, ενώ το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους ελαχιστοποιείται δραματικά.

Πίσω από το επιχείρημα του «πιο μικρού και αποτελεσματικού κράτους» βρίσκεται επί της ουσίας η διαδικασία περιορισμού διοικητικών μηχανισμών που στις σημερινές συνθήκες δεν εξυπηρετούν πια την καπιταλιστική αναπαραγωγή.

Οι εξελίξεις αυτές είναι αποκαλυπτικές σχετικά με τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, γκρεμίζουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες ότι το κράτος είναι πάνω από τις τάξεις και συμφιλιώνει τις αντιθέσεις τους. Είναι απύθμενη υποκρισία όταν ισχυρίζεται η κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της ότι οι αναδιαρθρώσεις αυτές πρέπει επειγόντως να προχωρήσουν ώστε να μην γίνουν άλλες μειώσεις στους μισθούς. Ψεύδονται, κρύβουν ότι οι αναδιαρθρώσεις αυτές είναι στενά δεμένες, με τις μειώσεις στους μισθούς, φέρνουν την ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά δικαιώματα.

5. Σε όλες αυτές τις αλλαγές και τα αντιλαϊκά μέτρα ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ., «Ανεξάρτητοι Ελληνες», «Δημοκρατική Συμμαχία» αποτελούν τη «δύναμη πυρός» για την προώθησή τους. Ολες τις παραπάνω αλλαγές τις έχουν υπηρετήσει, εντάσσονται στις στρατηγικές τους στοχεύσεις, είναι εδώ και χρόνια στις προγραμματικές τους διακηρύξεις.

Συμφωνία επί της ουσίας των αλλαγών εκφράζει και η «Δημοκρατική Αριστερά» (ΔΗΜΑΡ), ενώ ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει τις παραπάνω αλλαγές από τη σκοπιά του εξανθρωπισμού του αστικού κράτους, δεν αμφισβητεί τον ευρωενωσιακό πυρήνα και τη στρατηγική κατεύθυνση αυτών των αλλαγών.

6. Η καθολική απόρριψη των αναδιαρθρώσεων που προωθεί το σχέδιο νόμου, επ' ουδενί δε σημαίνει ότι υπάρχει από την πλευρά του ΚΚΕ αποδοχή ή και ανοχή της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στο Δημόσιο.

Ο δημόσιος κρατικός τομέας που διαμόρφωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια η άρχουσα τάξη ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της.

Υπηρέτησε την κερδοφορία του κεφαλαίου, στήριξε την οικονομική και πολιτική του εξουσία, αξιοποιήθηκε για τις πελατειακές σχέσεις των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία του.

Στη βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την εξαγορά ενός τμήματος των δημοσίων υπαλλήλων, για τη δημιουργία ενός κοινωνικού στρώματος της εργατικής αριστοκρατίας. Υπήρξε ανοχή και καλλιέργεια διαφθοράς από τα πάνω, ώστε να χειραγωγηθεί το κίνημα, να υπάρξει συνενοχή.

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ διαμόρφωσαν και διαχειρίστηκαν τον κρατικό δημόσιο τομέα, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα χάλια της σημερινής δημόσιας διοίκησης, δηλαδή, για το γεγονός ότι αυτός όχι μόνο δεν υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αλλά βρίσκεται και σε αντίθεση μ' αυτές.

Ακριβώς αυτές τις ευθύνες προσπαθούν να κρύψουν συγκυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ., «Ανεξάρτητοι Ελληνες», «Δημοκρατική Συμμαχία» όταν καθυβρίζουν και συκοφαντούν συλλήβδην όλους τους δημόσιους υπάλληλους ως τους υπεύθυνους για την κατάσταση στο σημερινό Δημόσιο. Κρύβονται πίσω από υπαρκτά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης που έχει γεννήσει το σύστημα και η πολιτική τους.

Η ουσία του προβλήματος στο δημόσιο τομέα έχει να κάνει με τον προσανατολισμό που αυτός έχει, στο γεγονός ότι αυτός υπηρετεί τις στρατηγικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης και όχι τη φιλολαϊκή ανάπτυξη και τα κοινωνικά λαϊκά δικαιώματα.

Το ΚΚΕ καλεί τις δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχίας, τις ταξικές συσπειρώσεις των συνδικάτων, των μικρομεσαίων αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των νέων και των γυναικών, ενιαία να αντιμετωπίσουν τη νέα αυτή επίθεση του αστικού κράτους, για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στη δημόσια διοίκηση, να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου της συγκυβέρνησης, να μην έρθει για ψήφιση στην επόμενη Βουλή.

Οι νέοι και οι νέες να αντιπαλέψουν τις βάρβαρες «εκσυγχρονιστικές» εργασιακές σχέσεις, την ένταση της εκμετάλλευσής τους, να συστρατευτούν με το ΚΚΕ, που χρόνια προειδοποιούσε, που σήμερα δείχνει ξανά το δρόμο της αντίστασης και της ανατροπής.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όλα τα λαϊκά στρώματα, έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση, που βασική της αποστολή θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα.

Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ν' αλλάξει χέρια και τάξη η εξουσία, προϋπόθεση είναι η εργατική - λαϊκή εξουσία.

Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ καλεί τους δημόσιους υπάλληλους, όλα τα λαϊκά στρώματα να αξιοποιήσουν τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Καλεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση να βγάλουν ουσιαστικά συμπεράσματα από την ίδια τους την πείρα.

Να καταδικάσουν τα κόμματα της πλουτοκρατίας, της ΕΕ, των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, της αξιολόγησης και των απολύσεων.

Η λύση βρίσκεται στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ, στην εξουσία του λαού.

ΑΘΗΝΑ 10/4/2012
ΤΟ ΠΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ