Τοποθέτηση για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής

Το ουσιαστική ζήτημα είναι σε ποια στρατηγική για τον τουρισμό εντάσσεται το πρόγραμμα αυτό, ποιος τελικά θα ωφελείται. Είναι στα πλαίσια της αναγνώρισης της αναψυχής και του τουρισμού ως μια βασική ανάγκη των εργαζομένων που θα πρέπει να οργανώνεται από το κράτος και να είναι προσιτά σε όλους ή θα υπηρετεί τα κριτήρια της κερδοφορίας του κεφαλαίου;
Είναι φανερός ο σχεδιασμός του κεφαλαίου στην περιοχή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που προωθεί τη συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στον κλάδο σε βάρος των μικρομεσαίων και των εργαζομένων.
Ακόμη και έτσι θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι ήδη από την 18η Συνεδρίαση της 7ης Σεπτέμβρη είχαμε θέσει το ζήτημα της επάνδρωσης του τουριστικού γραφείου του δήμου με υπάλληλο αποκλειστικής απασχόλησης, όπως υπήρχε παλιότερα με πολύ θετικά αποτελέσματα, για να πάρουμε την απάντηση από την Δημοτική Αρχή ότι τοποθετήθηκε..διοικητικός υπάλληλος με παράλληλες αρμοδιότητες στο ΚΕΠ (!).
Είναι χαρακτηριστική η βουτιά φέτος της τουριστικής κίνησης, η οποία βεβαίως δεν οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης αλλά στο σφαγιασμό μισθωτών και συνταξιούχων από τις κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας. Σήμερα για παράδειγμα που μιλάμε, η συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου, την οποία πολλοί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζουν, περικόπτει εκ νέου τις επικουρικές συντάξεις. Επίσης είναι ενδεικτικό ότι ο όγκος της όποιας κίνησης συγκεντρώνεται στο Καρπενήσι, ενώ τα χωριά είναι άδεια. Και βέβαια δεν είναι ότι ο κόσμος δε γνωρίζει το δρόμο λχ για το Κρίκελλο, είναι ότι δε μπορεί να φτάσει εκεί.