ΛΣ Στερεάς: Δώστε Στοιχεία για τα Προγράμματα της Περιφέρειας

Στα πλαίσια της παροχής στοιχείων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων της περιφέρειας και φυσικά του προϋπολογισμού της, παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε πίνακα όλων των έργων της Περιφέρειας, που θα εμπεριέχει τα εξής στοιχεία :

  • Πότε ξεκίνησε και με ποια απόφαση.
  • Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του.
  • Ποια ήταν η χρηματοδότηση του κατ’ έτος και φυσικά η πηγή της.
  • Αν εντάσσεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιο.

Διευκρινίζουμε, επίσης, πως σε αυτό τον πίνακα θα πρέπει να περιληφθούν :

  1. Έργα που έγιναν και παραμένουν ανεξόφλητα.
  2. Έργα που εντάχθηκαν σε κάποιο προγραμματισμό και δεν ξεκίνησαν ακόμη.
  3. Έργα σε εκτέλεση.

Ξεχωριστά θέλουμε να γνωρίζουμε τον πίνακα των μελετών που είναι έτοιμες και φυσικά εκείνων που ετοιμάζονται από την υπηρεσία ή μελετητικά γραφεία.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ