ΛΣ Στερεάς: Για τη Μισθοδοσία των Εργαζομένων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
κ. Κλέαρχο Περγαντά.


Θέμα: Για τη μισθοδοσία των εργαζόμενων που μεταφέρθηκαν ή μετατάχτηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήμους.

Στις 31-12-2011 τελειώνει η ισχύς της νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η μισθοδοσία των μονίμων και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων, που μεταφέρθηκαν ή μετατάχτηκαν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στις περιφέρειες και τους δήμους, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν και κανείς δε γνωρίζει αν θα συνεχιστεί ομαλά η μισθοδοσίας τους. Ιδιαίτερα με βάση την ΚΥΑ 50699/2-12-2011 «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012.», κινδυνεύουν άμεσα οι χιλιάδες εργαζόμενοι των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων να μείνουν απλήρωτοι με την έναρξη της νέας χρονιάς και να αντιμετωπίσουν αυτοί και οι οικογένειές τους τεράστια προβλήματα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Περιφερειάρχης για το ποια μέτρα έχει πάρει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα και να συνεχιστεί από 1-1-2012 απρόσκοπτα η μισθοδοσία των εργαζομένων αυτών, από τον κρατικό προϋπολογισμό.


ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ)
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ