ΛΣ Στερεάς: Για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Εδώ και πολύ καιρό, σε όλα τα ΤΕΙ, αλλά και στο ΤΕΙ Στερεάς διαμορφώνεται μια αρνητική κατάσταση. Συνεχείς λειτουργικές αρρυθμίες εξ αιτίας της μειούμενης χρηματοδότησης, του κουρέματος αποθεματικών, της πολιτικής που εξωθεί τα ιδρύματα σε εξεύρεση πόρων από ιδιώτες και από τους ίδιους τους σπουδαστές.

Το Ίδρυμα αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις ή λύνει πυροσβεστικά και έκτακτα κάποιες, όταν αποχτούν εκρηκτικές διαστάσεις. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το απλήρωτο εκπ/κό προσωπικό για αρκετούς μήνες. Και μπροστά στον κίνδυνο επίσχεσης εργασίας μέσα στην εξεταστική αποδεσμεύτηκε ένα ποσό  του αποθεματικού του για πληρωμή ενός μέρους των οφειλομένων.   

Όμως σε λίγο καιρό θα βρεθεί στην ίδια δυσχερή θέση, να μην μπορεί να ανταποκριθεί πάλι στις υποχρεώσεις του. Έτσι καθίσταται επισφαλής η λειτουργία των τμημάτων του στη Χαλκίδα, στη Λαμία, στο Καρπενήσι.

Θεωρούμε απαράδεκτο να βρεθούν οι σπουδαστές μπροστά σε κλειστές πύλες και να μη μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να κινηθεί δραστήρια, ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς. Να δοθεί βάρος στη σίτιση και τη στέγαση των σπουδαστών, στα βιβλία τους, στον επαρκή αριθμό εκπ/κού προσωπικού.

ΛΑΜΙΑ                  16/6/2014