ΛΣ Στερεάς: Για τη Δασοπυρόσβεση και τη Δασοπροστασία

Παρά τις επανειλημμένες συσκέψεις και τις υποσχέσεις των αρμοδίων για το συγκεκριμένο θέμα, βρισκόμαστε στο ίδιο αρχικό σημείο και ακόμα χειρότερα, αφού η κυβέρνηση περιέκοψε το 31% των κονδυλίων για τη δασοπυρόσβεση.  

Η έλλειψη προσωπικού στο Δασαρχείο και την Πυροσβεστική, η πρόσληψη μικρού αριθμού έκτακτων δασοπυροσβεστών, η έλλειψη μέσων και η αδυναμία συντήρησής τους, αν παραμείνουν έτσι, θα δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.  

Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και το γεγονός ότι για πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει έργα δασοπροστασίας και ορεινής υδρονομίας το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το ζήτημα είναι άκρως επείγον.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασκήσει άμεσα τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση για να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια που θα ανεβάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την ικανότητα δασοπυρόσβεσης στην Περιφέρεια Στερεάς.

ΛΑΜΙΑ                  16/6/2014