Ημερίδα του ΚΚΕ για τη Διαχείριση Απορριμμάτων


Την Τετάρτη 1 Ιούνη η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ πραγματοποίησε στο Γκάζι Ημερίδα με θέμα «Αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων με άξονα τις λαϊκές ανάγκες, όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρόταση του ΚΚΕ».
«Η εκδήλωση αυτή της ΚΟ Περιοχής Αττικής διεξάγεται σε μία περίοδο που όπως είναι γνωστό η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας δοκιμάζονται σκληρά από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και από τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, τόνισε στο χαιρετισμό του ο Κώστας Παρασκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμματέας της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ και συνέχισε: Οι δυνάμεις του κεφαλαίου εκμεταλλεύονται την κρίση και έχουν περάσει σε γενική έφοδο ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα. Μπροστά στη σαρωτική επέλασή τους ξεχωριστά πλήγματα δέχεται το φυσικό περιβάλλον. Φυσικά η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, ούτε αφορά αποκλειστικά την Αττική.
Οι τεράστιες δυνατότητες των σύγχρονων μέσων παραγωγής στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων που ανταγωνίζονται για το κέρδος, προκαλούν τεράστιες καταστροφές στον πλανήτη. Πλήθος διεθνών και εθνικών νομικών ρυθμίσεων θωρακίζουν και διασφαλίζουν τη ληστρική δράση των μονοπωλίων στο περιβάλλον. Βασικό κριτήριο των ρυθμίσεων η μεγιστοποίηση των κερδών. Ετσι προωθείται η εμπορευματοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και καλύπτεται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπου στην πράξη ο ρυπαίνων πληρώνει με κίνητρα για να περιορίσει τη ρύπανση.
Ταυτόχρονα, στο βωμό της ανταγωνιστικότητας θυσιάζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των κατοίκων και της δημόσιας υγείας».
«Οι πραγματικοί ωφελημένοι από την προώθηση αυτών των επιλογών - υπογράμμισε ο Κ. Παρασκευάς - θα είναι προφανώς ελάχιστοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Στο όνομα της προσέλκυσης κεφαλαίων των διεθνών ομίλων θα επιταχυνθεί η πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και θα δοθούν μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για τα μονοπώλια.
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Αττική, η όξυνση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων πήρε εκρηκτικές διαστάσεις. Για την απομάκρυνση των χωματερών ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, όπως ονομάζονται, οργανώθηκαν από τους κατοίκους των γύρω περιοχών και αναπτύχθηκαν κινητοποιήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν μαζικό και δυναμικό χαρακτήρα, όπως πρόσφατα στην Κερατέα. Το ΚΚΕ, απ' την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε με το σύνολο των αιτημάτων ή τις μορφές πάλης, βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων, υποστήριξε τις κινητοποιήσεις, συμμετείχαν οι τοπικές του δυνάμεις σε αυτούς τους αγώνες. Ταυτόχρονα στήριξε και στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων στην Τοπική και Περιφερειακή διοίκηση».
«Η ίδια η ιστορική εξέλιξη και η διαμόρφωση της Αττικής υπογραμμίζει ότι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών προϋποθέτει την κατάργηση του δρόμου ανάπτυξης με γνώμονα το κέρδος, τόνισε σε άλλο σημείο ο Κ. Παρασκευάς. Προϋποθέτει την κοινωνικοποίηση των μεγάλων εταιρειών στη μεταποίηση, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις κατασκευές, στις τηλεπικοινωνίες, στο εξωτερικό εμπόριο και στο χονδρεμπόριο, στις τράπεζες. Προϋποθέτει την κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη, στις πρώτες ύλες και στις πηγές ενέργειας, στα έργα υποδομής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας θα μπορέσει να υπάρξει επιστημονικός, κεντρικός, πανεθνικός σχεδιασμός με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία. Θα υπάρξει πανελλαδικό σχέδιο ανάπτυξης που θα στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας και των βασικών κλάδων της οικονομίας, στην κατοχύρωση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων με την πλήρη κατάργηση της εμπορευματοποίησής τους.
Κεντρικό σχέδιο ανάπτυξης που μπορεί να διασφαλίσει συνδυασμένα τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας στη σταθερή πλήρη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, στη στέγαση, στην ύδρευση, στην ηλεκτροδότηση, στη θέρμανση, στη μετακίνηση - μεταφορά, στην επικοινωνία των εργαζομένων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος των αποβλήτων με την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την κατάλληλη χωροθέτηση, τη συνδυασμένη αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών».

Οι στόχοι διεκδίκησης και πάλης που θέτει το ΚΚΕ
«Προβάλλοντας τις θέσεις του, το ΚΚΕ δεν μεταθέτει για το μέλλον την πάλη για επιμέρους κατακτήσεις, που βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, για την περίοδο δηλαδή που η εργατική τάξη και τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα θα έχουν καταχτήσει τη λαϊκή εξουσία», τόνισε παρουσιάζοντας την πρόταση του ΚΚΕ ο Μπάμπης Ζιώγας, μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης της ΚΕ του ΚΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, το ΚΚΕ προβάλει τους παρακάτω στόχους στο μαζικό κίνημα για άμεση διεκδίκηση και πάλη:
Σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό με Αναφορά και στην Αττική:
Απαιτείται η διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Σχεδιασμού στον οποίο, με προοπτική δεκαετίας ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων, θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
Α. Καθορισμός και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με επικεφαλής την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων. Ακολουθεί η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσματος και κατόπιν η επεξεργασία με ανάκτηση ενός μέρους των μη προδιαλεγμένων (σύμμεικτων) αποβλήτων. Το μέρος των σύμμεικτων ΣΑ, που δεν υπόκειται σε επεξεργασία με ανάκτηση, καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας των σύμμεικτων και των προδιαχωρισμένων ρευμάτων, οδηγούνται σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
Β. Καθορισμός όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή (συλλογή και τοπική μεταφορά) από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου των απορριμμάτων και για την εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού και υποδομής. Είναι απαραίτητο να εξετάζεται κάθε φορά, με συνδυασμένα κριτήρια, η κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ).
Γ. Ειδική μέριμνα οφείλεται στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων και χρηματοδοτήσεων από δημόσιους πόρους.
Δ. Καθορισμός διαχρονικών εθνικών στόχων, σε σχέση με την επεξεργασία των απορριμμάτων και συγκεκριμενοποίησή τους ανά Περιφέρεια.
Ε. Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης, και σύνταξη χαρτών με τις περιοχές αποκλεισμού. Επίσης, καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων, προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον πρόσφορος για την εξυπηρετούμενη περιοχή με σαφή και δεσμευτικό οδηγό για τη βαθμολόγηση που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο. Το ΚΚΕ δεν κουράζεται να αποκαλύπτει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπαίτια για τη δυσκολία εξασφάλισης κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων είναι η πολιτική γης των κομμάτων της άρχουσας τάξης, που οδήγησε στην καταπάτηση, οικοπεδοποίηση, ξεπούλημα στο μεγάλο κεφάλαιο, τεράστιων εκτάσεων δημόσιας γης, στην εμπορευματοποίησή της.
Ζ. Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο.
Για την Αττική, ειδικότερα, να κλείσει άμεσα η χωματερή Φυλής - Ανω Λιοσίων, να μη γίνει καμιά νέα εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και να παρθούν άμεσα μέτρα απορρύπανσής της. Στο πλαίσιο των πιο πάνω κατευθύνσεων του εθνικού σχεδιασμού, να επιλεγούν με κυβερνητική ευθύνη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι νέοι χώροι τελικής διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και των υπολειμμάτων επεξεργασίας, με αναζήτηση υποψήφιων χώρων και σε εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Σχετικά με το Συνδυασμό των Μεθόδων Επεξεργασίας: Σε τεχνικό επίπεδο και με βάση το σημερινό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης αξιολογούμε ότι η καύση των απορριμμάτων είτε διαχωρισμένων (με διάφορες μεθόδους) είτε σύμμεικτων μειονεκτεί σε σχέση με τη μηχανική ανακύκλωση και κομποστοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων για λόγους περιβαλλοντικούς, υγείας και προώθησης της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
Για τη Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας: Προβάλλουμε τη θέση για τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα για τη λειτουργία όλων των μονάδων και προγραμμάτων διαχείρισης των απορριμμάτων, με μόνιμη σχέση εργασίας όλων των εργαζομένων, με την υπαγωγή των εκτεθειμένων σε απορρίμματα εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με ωράριο εργασίας στις 30 ώρες τη βδομάδα. Ειδικότερα, η αποκομιδή να παραμείνει στις υπηρεσίες των δήμων, χωρίς δυνατότητα εκχώρησής της σε ιδιώτες, με πλήρη εκσυγχρονισμό του πάγιου και κινητού εξοπλισμού.