19ο ΔΣ: Δημοτική αρχή της ΝΔ: “νομιμότητα” όπως και όταν μας βολεύει


Η Δημοτική Αρχή της ΝΔ για άλλη μια φορά έδειξε ότι η “νομιμότητα” και οι “κανονισμοί” - ακόμα και αυτοί που έχει διαμορφώσει η ίδια, κόβονται και ράβονται κάθε φορά κατά πως βολεύει την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής.

Έτσι στη 19η Συνεδρίαση (11 Δεκέμβρη) του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Στο θέμα εκτός ημερησίας συζήτησης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού υπήρχε σχετικό έγγραφο -το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εισήγηση – που ενώ είχε πρωτοκολληθεί στο Δήμο 2 μέρες πριν τη συνεδρίαση όχι μόνο δεν κοινοποιήθηκε αμέσως στους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά ούτε καν μοιράστηκε την ημέρα της συνεδρίασης. Στην ουσία καλούμασταν να ψηφίσουμε στα τυφλά. Η Λαϊκή Συσπείρωση δήλωσε ότι θεωρεί μη σύννομη τη συζήτηση του θέματος και άκυρη την όποια απόφαση ληφθεί.
  • Στο 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης “ Έγκριση του πίνακα 5
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014” η Λαϊκή Συσπείρωση σημείωσε ότι στην ουσία καλούμαστε να επικυρώσουμε και να εγκρίνουμε την πιστή εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής (περικοπές, απολύσεις σφαγιασμός εργατικών δικαιωμάτων κτλ) από το Δήμο, όπως καταγράφεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου «με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2016»)» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η εισήγηση .
Με βάση αυτό το κριτήριο σε καμία περίπτωση η εισήγηση δεν πρόκειται να πάρει θετική ψήφο από τη Λαϊκή Συσπείρωση. Το αντίθετο.

Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και άλλο θέμα. Οι εισηγήσεις για το θέμα αυτό τέθηκαν στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων μόλις το μεσημέρι της ημέρας συνεδρίασης του ΔΣ (11 Δεκέμβρη) παρά το γεγονός ότι φέρουν προγενέστερη ημερομηνία.
Στο άρθρο 5 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ρητώς ότι «με ευθύνη του Προέδρου τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των θεμάτων που θα συζητηθούν Η πρόβλεψη αυτή δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική, αφορά στην διαμόρφωση στοιχειωδών συνθηκών για την διαμόρφωση γνώμης από μεριάς των δημοτικών συμβούλων για την λήψη απόφασης.

Θεωρούμε ότι με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Ντέκα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, και η όποια απόφαση ληφθεί είναι κατά τη γνώμη μας έκνομη και άκυρη.