ΛΣ Στερεάς: Για τον Οργανισμό Κωπαϊδας


Για πρώτη φορά έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέμα προϋπολογισμού του Οργανισμού Κωπαίδας, χωρίς να ξέρουμε επίσημα τίποτε για την δομή και το προσωπικό του, την λειτουργία και τα αποτελέσματα του. Για τα περιουσιακά του στοιχεία , την χρηματοδότηση και τα έσοδα του.
Έρχεται, μάλιστα, χωρίς εισηγητική έκθεση προφανώς για τυπικούς λόγους..... για να μην πούμε πως έρχεται για να τηρηθούν κάποια προσχήματα και να απαλλαγούν των ευθυνών τους όσοι είναι υπεύθυνοι και είχαν την εποπτεία του.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Κωπαΐδα, που αποτελεί ενιαίο κομμάτι, ευρείας έκτασης, πολυδύναμη καλλιεργήσιμη γη, με ατομικές συνεταιριστικές και άλλες ιδιοκτησίες, με εκτεταμένο σύστημα αποξήρανσης – άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας που επιμελείται ο συγκεκριμένος οργανισμός
.
Πρόκειται για συγκεντρωμένη εύφορη γη - σοβαρό εργαλείο για την αγροτική παραγωγή της περιοχής και ολόκληρης της χώρας.

Λόγω της θέσης της κοντά στην πρωτεύουσα αλλά και με βάση την έκταση της έχει στρατηγική σημασία για την αγροτική οικονομία.

Ξεχωριστή σημασία έχουν και οι υποδομές της, όπως και η συντήρηση τους. Η σχεδιασμένη αξιοποίηση τους με βάση το λαϊκό συμφέρον και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.

Ξεκινώντας από αυτές τις παραδοχές, σημειώνουμε :
●        Σημαντικό ζήτημα η εγκατάλειψη της αξιοποίησης της με πολλές και μεγάλες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στον διατροφικό κύκλο του λαού και την οικονομία της Χώρας. Πρέπει να συνδυαστεί με την ΚΑΠ και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε που φρόντισε επίμονα να περιορίσει στην αγροτική παραγωγή και στην προέκταση αυτών των πολιτικών να υποτιμήσει και την Κωπαΐδα.
●        Αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκού χαρακτήρα αντίληψης ήταν η ανεπαρκής οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού της. Η λειψή στελέχωση και ο λειψός εξοπλισμός του. Η υποβάθμιση του, που συνεχίζεται και σήμερα με τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα μνημόνια και κοινοτικές οδηγίες.

Επειδή θεωρούμε την Κωπαΐδα φιλέτο στα μάτια των μονοπωλίων που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην συγκεντρωμένη μεγάλη γεωργό-κτηνοτροφική....είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με κάθε μέτρο ή κίνηση που διευκολύνει, επιτρέπει ή ανέχεται την παρουσία του μεγάλου κεφάλαιου στον συγκεκριμένο χώρο. Να διασφαλιστεί η χρήση της για την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την ύπαρξη του οργανισμού της Κωπαίδας στα χέρια αποκλειστικά του δημοσίου. Ζητάμε να ανασυγκροτηθεί, να στελεχωθεί, να εξοπλιστεί και να χρηματοδοτηθεί για να παίξει τον ρόλο του στην αποξήρανση και την άρδευση της πεδιάδας. Στην συντήρηση των καναλιών και της αγροτικής οδοποιίας.
Δεν δεχόμαστε καμιά σκέψη κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού. Καμιά απόλυση εργαζομένου.

Με αυτές τις σκέψεις, ζητάμε να επανέλθει το περιφερειακό Συμβούλιο για να εξετάσει ολοκληρωμένα το ζήτημα, έχοντας μπροστά του πλήρη εικόνα και επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης της Κωπαίδας σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού και σε αντιμονοπωλιακή βάση.

ΧΡΟΝΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ  ΣΟΦΙΑ  (ΙΩΑΝΝΑ)