ΛΣ Στερεάς: Για τα Δάνεια της Περιφέρειεας


Τα συγκεκριμένα θέματα αφορούν Φωκίδα, Βοιωτία και Ευρυτανία, που χρωστάνε δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών.

Θέλουμε να γνωρίζουμε πόσα είναι και  τι ποσά αφορούν.

Πότε πάρθηκαν και γιατί.

Πως πληρώνονταν μέχρι σήμερα και από τι πόρους.

Ανάλογα με την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα τους να ομαδοποιηθούν και να διαμορφωθεί αίτημα για κάλυψη ολόκληρων ή μέρους τους από το δημόσιο.

Να αναζητηθούν το νόμιμο των διαδικασιών και οι τυχόν ευθύνες.

Να αναζητηθούν τυχόν δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. Ταυτόχρονα είναι σκόπιμο και αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι οφειλές σε εργολήπτες και προμηθευτές.
                            
Προτείνεται ειδική συνεδρίαση του Π.Σ με αυτό το θέμα και εισήγηση πολιτική από την Οικονομική Επιτροπή, που θα έρθει με τα απαραίτητα στοιχεία από τις υπηρεσίες.

Λαμία, 20/12/2012.

ΧΡΟΝΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ  ΣΟΦΙΑ  (ΙΩΑΝΝΑ)