MΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ: Σφαγιασμός των δαπανών και σύνθλιψη υπηρεσιών

Οι δαπάνες θα περιοριστούν στο 6% - από 9,7% - του ΑΕΠ περιορίζοντας τις παροχές σε ένα ελάχιστο και υποβαθμισμένο πακέτο

Σε σφαγιασμό των δαπανών της Υγείας οδηγούν τα πρόσθετα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να καθηλωθούν στο επίπεδο του 6% - ή και κάτω από αυτό - σύμφωνα με τη νέα αναθεώρηση του μνημονίου.

Αυτό σημαίνει μια μείωση των δαπανών Υγείας κατά 3,7% ως ποσοστού του ΑΕΠ και θα επιτευχθεί με συγχωνεύσεις, συνδιοικήσεις και αλλαγές χρήσεων των νοσοκομείων, τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου πακέτου παροχών, πρωτίστως στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, απ' το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τη μέτρηση της αποδοτικότητας των υγειονομικών μονάδων, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και επέκταση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων. Οδηγό για την κυβέρνηση θα αποτελέσει η έκθεση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε σε συμφωνία με την τρόικα. Η έκθεση θα «προβλέπει ποσοτικούς στόχους σε όλους τους τομείς έτσι ώστε να συμβάλει στη διατήρηση των δαπανών για την Υγεία ως ποσοστού του ΑΕΠ σταθερών στο , ή κάτω απ' το 6%» αναφέρεται στο μνημόνιο. Με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος που στην πρώτη συνεδρίαση (25.1.2011) της ομάδας των Εμπειρογνωμόνων υποστήριξε ότι το 6% αφορά μόνο τις δημόσιες - και όχι τις συνολικές - δαπάνες Υγείας.

Οι άγριες περικοπές των δαπανών θα σημάνουν συγχωνεύσεις και συνδιοικήσεις νοσοκομείων σε κάθε περιφέρεια. Ιδιαίτερα τα μικρά θα αλλάξουν χρήσεις και θα κατευθυνθούν σε τομείς όπως η αποκατάσταση και οι θεραπείες π.χ. του καρκίνου. Η κοινή λειτουργία των νοσοκομείων προβλέπεται σε περιοχές με περισσότερα από ένα νοσοκομεία (με εξαίρεση τα πανεπιστημιακά).

Για το προσωπικό των υγειονομικών μονάδων προβλέπονται μισθολογικές ανατροπές καθώς και σύνδεση των μισθών τους με βάση δείκτες, όπως η «σύνδεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης έναντι της εξειδικευμένης και της νοσοκομειακής περίθαλψης». Δηλαδή, εκείνοι που θα κρατάνε πιο μακριά τους ασθενείς από βασικές παροχές στα νοσοκομεία θα έχουν και οικονομικές επιβραβεύσεις. Επίσης κίνητρα θα δίνονται με βάση την αποδοτικότητα στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών και στην κατανάλωση φαρμάκων. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι θα μετατραπούν σε λάστιχα καθώς «αυξάνει η κινητικότητα του προσωπικού εντός και μεταξύ των υγειονομικών περιφερειών».

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας «η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξίσωσης μεταξύ των ταμείων σε ό,τι αφορά στα ποσοστά των εισφορών και στα πακέτα των ελαχίστων παροχών, με στόχο την πλήρη εξίσωσή τους μέχρι το 2012, με βάση το Νόμο 3655/2008». Μοχλός γι' αυτό θα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) - που θα λειτουργήσει καθολικά απ' τις αρχές του καλοκαιριού - και μέσω αυτού θα επεκταθεί ο τρόπος αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών, όπως γίνεται σήμερα στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Δηλαδή, με αμοιβή ανά επίσκεψη και με ανώτατο όριο αμοιβής του γιατρού, ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του συγκεκριμένο αριθμό ασθενών.

Στον τομέα του φαρμάκου τα πρόσθετα μέτρα αναφέρονται στην προώθηση της χρήσης των γενοσήμων (αντίγραφων) φαρμάκων, η οποία - καθώς λείπουν οι δυνατότητες ελέγχου της βιοϊσοδυναμίας (εάν δηλαδή μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στον ασθενή) - εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς καθώς θα προτιμηθούν «φτηνά» φάρμακα, αλλά αμφίβολης ποιότητας.

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=6124335