Το ΚΚΕ Φέρνει στη Βουλή την Αναφορά της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας για τις Συγχωνεύσεις Σχολείων

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος ΜΑρίνος και Γιάννης Γκιόκας κατέθεσαν αναφορά την Υπουργό Παιδείας την επιστολή της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων