Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών (πρώτος γύρος) νομού Ευρυτανίας

Σε 128 από 128 Εκλ. Τμήματα
Ποσοστό
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 33.848
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 18.334
ΑΠΟΧΗ 15.514 45,83%
ΑΚΥΡΑ 772 7,31%
ΛΕΥΚΑ 568
ΕΓΚΥΡΑ   16.994    
                                                                           Αριθμός Ψήφων     Ποσοστό
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μαρίνος Γεώργιος του Βασιλείου                                          895         5,27%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ � ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη                                       7.020        41,31%

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χειμάρας Αθανάσιος του Γεωργίου                                     7.933        46,68%

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Δέσποινα Σπανούδη του Κωνσταντίνου                                 337          1,98%

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Στουπης Νικόλαος του Λουκά                                                412          2,42%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπανδρέου Νικόλαος του Ευσταθίου                                   397           2,34%