Για τη Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τοποθετήση του Βασίλη Παπαροϊδάμη εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ.Σ. της 15/07/2015

  
Οι καταστατικοί σκοποί της Αγροδιατροφική Σύμπραξης σύμφωνα με τα κείμενα τους είναι:

• Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής
• Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’ επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.
• Διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
• Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
• Προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής  ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
• Δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας
• Διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
• Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα
• Ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
• Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

 Οι πόροι της σύμπραξης, σύμφωνα με την πρόταση που διατυπώνουν, είναι :

α. Η εισφορά εγγραφής νέων μελών,
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες μελών, με διαφοροποίηση του ύψους της συνδρομής των μελών της κάθε κατηγορίας
γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
δ. Συνδρομές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.
ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητά της
στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών κλπ..
ζ. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία κλπ.

Κατά την άποψη τους :

Ο αγροδιατροφικός κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο ων δραστηριοτήτων που αρχίζουν από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, μαζί με τη βιομηχανία των εισροών και των πρώτων υλών και καταλήγει στην απόλαυση των προϊόντων από τον τελικό καταναλωτή.

Ο αγροδιατροφικός τομέας εμπλέκει επαγγέλματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών όπως: Αγρότες, κτηνοτρόφους, εργάτες γης & συλλογής, εργάτες γεωργικής βιομηχανίας πρώτης & δεύτερης μεταποίησης, γεωπόνους, κτηνιάτρους, γεωτεχνικούς εφαρμογών και συμβουλευτικής, βιολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, συμβούλους επιχειρήσεων και ποιότητας, διοικητικούς, εμπόρους, πωλητές, εστιάτορες, μαγείρους, ξενοδόχους, διατροφολόγους ιατρούς, τραπεζικούς, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, μεταφορείς, ηλεκτρονικό εμπόριο κι επαγγέλματα του διαδικτύου...

Οι παραγωγοί, επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα με την πρόταση τους, συμπράττουν για να εξασφαλίσουν συνέργειες. Οι συνέργειες μας δίνουν πολλαπλάσια αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προσπάθειες.

Η κοινή προώθηση εμπορικών σημάτων, η εκπόνηση κανόνων ποιότητας και η εφαρμογή τοπικών συμφώνων ποιότητας, η κοινή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάδειξη τοπικών πλεονεκτημάτων, η αναζήτηση ευκαιριών στη συλλογική δράση είναι τέτοιες περιοχές όπου εμφανίζονται συνέργειες.

Ειδικά η από κοινού αξιοποίηση του ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού της περιφέρειας είναι πεδίο ενδιαφέροντος της Σύμπραξης.

Επισημαίνεται, πως,  όλη η διαδικασία συνδέεται με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) . Πως για το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία καταχώρισης του προϊόντος.

Σύμφωνα με την πείρα και τις εκτιμήσεις μας  με βάση όσα ισχύουν σήμερα παίρνουμε σαν παράδειγμα την παραγωγή ελληνικής φέτας και ελιάς Καλαμών , που αποτελούν μεταξύ άλλων, δύο δυναμικά προϊόντα, που αφήνουν εισόδημα σε χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους και συνδέονται με τη μεταποίηση (τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.) και καλύπτουν τις εγχώριες διατροφικές ανάγκες, ενώ σημαντικές ποσότητες 10δων χιλιάδων τόνων και αξίας 100δων εκατομμυρίων ευρώ, εξάγονται κάθε χρόνο, με τάση αύξησης των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Αυτά είναι δύο από τα πολλά, καλά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας και αξιοποιούν ορεινούς όγκους (αιγοπροβατοτροφία, ελαιοκαλλιέργεια) ενώ απασχολούνται κυρίως μικρομεσαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι και χιλιάδες εργαζόμενοι από την περαιτέρω επεξεργασία τους στη μεταποίηση και το εμπόριο.  Γι αυτό πρέπει να προστατεύονται και να αναπτύσσονται .

Ωστόσο τα συγκεκριμένα προϊόντα και συνολικά η αγροτική παραγωγή όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά υπονομεύονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό φαίνεται και επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά από το πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά, για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, όπου ανάμεσα σε άλλα εκχωρείται στον Καναδά η ονομασία προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), όπως είναι η φέτα και οι ελιές Καλαμών, που χαρακτηρίζουν την αγροτική φυσιογνωμία της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων.

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει βαριές και δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών των συγκεκριμένων εξαγώγιμων προϊόντων ΠΟΠ, ελληνικής φέτας και ελιών Καλαμών, αλλά και όσων δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και ταυτόχρονα θα ανοίξει «η κερκόπορτα» για να ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα.

Τέτοιες καταστάσεις θα συνεχίζονται όσο παραμένει η χώρα στην ΕΕ, θα αμφισβητούνται και θα καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις και δυνατότητες.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :

Όπως προκύπτει από τους σκοπούς που περιγράφονται :

·         ·     Οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και μπορούν να είναι αποδοτικοί μόνο αν ενταχθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που δεν θα διευκολύνει τους επιχειρηματίες και το μεγάλο κεφάλαιο…. Είναι περισσότερο  μόνο λόγια και φραστικά σχήματα.
·          Όλα χτίζονται στην λογική της ανταγωνιστικότητας.
·         Προβλέπουν την συνύπαρξη και κοινή δράση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά προβάλλουν την εφαρμογή των ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων.
·         Κινούνται πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της αγροτικής οικονομίας της Χώρας μας.
·         Υποτάσσονται και αποσιωπούν την καταστροφική Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Λησμονούν τις ποσοστώσεις και τους περιορισμούς στην παραγωγή. Λησμονούν την έλλειψη έργων υποδομής.  Παραμερίζουν την αύξηση του κόστους των εφοδίων και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων.
·         Δεν εξηγούν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις δυσκολίες διάθεσης τους.
·         Δεν εξηγούν και δεν συνυπολογίζουν την σημερινή κατάσταση των αγροτών.

·            


Με αυτό τον τρόπο και όπως φαίνεται από τους πόρους τη Σύμπραξης  : επιχειρούν να απαλλάξουν το κράτος από την υποχρέωση να προωθεί τα αγροτικά προϊόντα. Προσπαθούν να φορτώσουν το κόστος της όλης προσπάθειας και όλη την ευθύνη στους ίδιους τους αγρότες.

Οι αγρότες θα επιβαρύνονται  για όλα, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Θα πληρώνουν για την αναγνώριση των προϊόντων τους σαν ΠΟΠ

Ταυτόχρονα προσπαθούν να καλλιεργήσουν αυταπάτες και ψεύτικες ελπίδες για να υφαρπάξουν την υποστήριξη της αγροτιάς ή έστω να την εκτρέψουν από οποιαδήποτε διεκδικητική λογική.

Όλα αυτά αποτελούν κατεύθυνση της Ε.Ε και στηρίζονται σε μελέτη τεχνικών συμβούλων από ιδιωτικές εταιρείες μελετών, που θα πλουτίζουν πιστοποιώντας τα αγροτικά προϊόντα.

Επιδίωξη και προοπτική  τους είναι η πλήρης σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το κεφάλαιο που θα παραγγέλνουν τα προϊόντα που θέλουν, καθορίζοντας και την τιμή τους στα δικά του μέτρα.

Στον αντίποδα της λογικής της Ε.Ε και των υποστηρικτών της, ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ παρουσιάζουμε τα αιτήματα του προοδευτικού αγροτικού κινήματος που εκφράζονται από την ΠΑΣΥ βασικότερα από τα οποία είναι :

ü       Η θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυημένων τιμών και επιδοτήσεων που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα στους μικρομεσαίους αγρότες.

ü       Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους και κατάργηση όλων των «νόμιμων» και «παράνομων» παρακρατήσεων.

ü       Η κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής παραγωγής.

ü       Η εξυγίανση, εκδημοκρατισμός και στήριξη των συνεταιρισμών για να χτυπηθεί η ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων.

ü       Η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με εκτέλεση βασικών αγροτικών έργων υποδομής, με κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα, των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο, με μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ, με επιδότηση βασικών αγροτικών εφοδίων όπως ζωοτροφές κ.ά.

ü       Η ουσιαστική ρύθμιση των αγροτοκτηνοτροφικών χρεών, το άμεσο σταμάτημα των πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων των αγροτών και του ξεπουλήματος των συνεταιριστικών εταιρειών της ΑΤΕ στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

ü       Η άμεση νομιμοποίηση όλων των σταυλικών εγκαταστάσεων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων.

Με αυτή την ευκαιρία θεωρούμε σκόπιμο να προβάλουμε και ορισμένες γενικότερες προτάσεις :

·         Η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές και τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

·         Η δωρεάν επιστημονική και τεχνική στήριξη από το κράτος σε όλους τους μικρομεσαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.

·         Η κατάργηση όλων των κανονισμών και οδηγιών που ξεκληρίζουν τους μικρομεσαίους ψαράδες και η εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου.

·         Η δημιουργία ασφαλών καταφυγίων και σύγχρονων ιχθυόσκαλων, η χωροθέτηση των θαλασσοκαλλιεργειών με περιβαλλοντικά και αλιευτικά κριτήρια και η πολύπλευρη ενίσχυση των αλιευτικών συνεταιρισμών.

·         Η προστασία και ορθολογική διαχείριση από το κράτος του δασικού πλούτου της χώρας. Η άμεση σύνταξη του δασολογίου και η αναδάσωση όλων των καμένων δασικών εκτάσεων.

·         Η πλήρης ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους, από αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και η άμεση αντιμετώπιση των χρεών του.

·         Ο άμεσος διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης, η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες και η κατάργηση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και της συμμετοχής στα φάρμακα.

·         Η μετάταξη από τον ΟΓΑ στο ΙΚΑ όλων των εργατών γης και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

·         Η διαμόρφωση προνομιακών στεγαστικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες.

·         Η αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία και με δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της υπαίθρου.

·         Το άμεσο σταμάτημα των αγροτοδικείων και της ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων.Read more!

Για την Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου

Τοποθέτηση του Βασίλη Παπαροϊδάμη εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ.Σ. της 15/07/2015


Ζητήσατε τη γνώμη του Σωματείου Εργαζομένων;

Από τον Οργανισμό θέλουμε:

α) Να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του δήμου, ώστε να είναι αποτελεσματικός στην κάλυψη του λαού σε έργα και υπηρεσίες.

β) Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία να καλύπτουν όλους τους τομείς ενδιαφερόντων του δήμου και να εμπεριέχουν κι εκείνες που έχουν ανατεθεί σε ΑΕ, ΜΚΟ και Κοινωφελείς δράσεις.

γ) Να διαμορφωθούν απαραιτήτως οι δυνατότητες για την πραγματοποίηση μελετών τεχνικού, λειτουργικού ή μεικτού περιεχομένου ανάλογα με τις ανάγκες του λαού και του τόπου. Ακόμα να  εξασφαλιστεί η διαρκής ενασχόληση με ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα το λαό της περιοχής, δηλ κάθε είδους παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και οι αναγκαίες υποδομές που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας.

δ) σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο ενιαίος σχεδιασμός και η ενιαία δράση κατά κλάδο και θέμα. Π.χ. Η Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες κοινωνικές δράσεις να εντάσσονται στο Τμήμα της Κοινωνικής πρόνοιας και να μην είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.

ε) Να καλύπτονται όλοι οι υπηρετούντες εργαζόμενοι. Να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι. Να προκηρυχτούν ως μόνιμες οι κενές οργανικές θέσεις.

στ) Να υπάρχει μόνιμο σχέδιο και ειδική υπηρεσία για την παρακολούθησή του(υποδομές, κινητή και ακίνητη περιουσία του δήμου).

Προκειμένου να είναι υλοποιήσιμος ο Οργανισμός -και όχι ευχολόγιο τα όσα περιλαμβάνει- πρέπει να εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή του. Κάτι που απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Προσεγγίζοντας το θέμα με τις παραπάνω σκέψεις, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση. 

Καρπενήσι 16/7/2015

Read more!

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τη νέα συμφωνία - μνημόνιο

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τη νέα συμφωνία - μνημόνιο


1. Το ΚΚΕ καλεί τους εργατοϋπαλλήλους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους νέους, να πουν το πραγματικό, ανυποχώρητο, μεγάλο «ΟΧΙ» στη συμφωνία - μνημόνιο, που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ και ν' αντιπαλέψουν στο δρόμο και τους χώρους δουλειάς τα μέτρα - φωτιά που περιέχει, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα βάρβαρα μέτρα των προηγούμενων μνημονίων. Να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους για να μην οδηγηθεί ο λαός στην ολοκληρωτική χρεοκοπία. Να δυναμώσουν το εργατικό κίνημα, τη λαϊκή συμμαχία, έτσι ώστε ν' ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει ο λαός ν' απαλλαγεί οριστικά και τελεσίδικα από την εξουσία του κεφαλαίου και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις που τον οδηγούν όλο και σε μεγαλύτερη βαρβαρότητα.

Να μη χαθεί ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα. Τώρα, χωρίς καμιά αναμονή, πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή δράση, μέσα στους τόπους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες, στις γειτονιές, μέσα από τα συνδικάτα, τις Επιτροπές Αγώνα, τις λαϊκές επιτροπές, κοινωνικής αλληλεγγύης και βοήθειας. Η συμφωνία οδηγεί σε νέα μεγάλη μείωση του λαϊκού εισοδήματος και τσάκισμα των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Νομιμοποιεί και δίνει πράσινο φως στις απολύσεις, την επέκταση της απλήρωτης εργασίας, τις αναγκαστικές άδειες και τ' άλλα αντεργατικά μέτρα, που παίρνει το τελευταίο διάστημα η μεγαλοεργοδοσία, αξιοποιώντας τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές.

Να μην περάσει ο εφησυχασμός, ο εκφοβισμός, η μοιρολατρία, το απατηλό κλίμα «εθνικής ομοψυχίας» και κάλπικης ελπίδας που καλλιεργεί η κυβέρνηση, τ' άλλα αστικά κόμματα, τα ΜΜΕ, διάφορα άλλα κέντρα του κατεστημένου, καθώς και τα ευρωενωσιακά όργανα, που από κοινού καλούν το λαό ν' αποδεχτεί και το μνημόνιο Τσίπρα και να αισθάνεται κι ανακουφισμένος, επειδή δήθεν αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

2. Το νέο μνημόνιο Τσίπρα αποτελεί ένα πακέτο σκληρών αντιλαϊκών μέτρων, που έρχεται να πολλαπλασιάσει τα ήδη αβάσταχτα βάρη των προηγούμενων μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Έχει ήδη τη σφραγίδα της ΝΔ, του ΠΟΤΑΜΙΟΥ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί με το κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν και με την ψήφο τους στη Βουλή έδωσαν εντολή και εν λευκώ εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση να διαμορφώσει τα νέα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, που συνοδεύουν τη συμφωνία. Αποκαλυπτική είναι και η στάση μεγάλου μέρους των ιδιωτικών ΜΜΕ, που ενώ κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι με το δημοψήφισμα ήθελε δήθεν να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, τώρα χειροκροτούν τις επιλογές του, τον επαινούν, γιατί «επέστρεψε» στο ρεαλισμό.

Σήμερα, τα κόμματα του ΟΧΙ (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) με τα κόμματα του ΝΑΙ (ΝΔ - ΠΟΤΑΜΙ - ΠΑΣΟΚ) καλούν από κοινού το λαό να πει ΝΑΙ σε ένα νέο μνημόνιο, που φορτώνει στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα νέα βάρη και μάλιστα με αντιλαϊκά μέτρα, σαν αυτά που απέρριψε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, με την ψήφο του στο δημοψήφισμα.

Η κυβέρνηση ουσιαστικά φορτώνει στο λαό το νέο δάνειο ύψους 86 δισ. και τα μέτρα - φωτιά που το συνοδεύουν, όπως η παραπέρα μείωση του λαϊκού εισοδήματος, η φοροκαταιγίδα, η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, η μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ στη λαϊκή κατανάλωση και της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση των συντάξεων, η εφαρμογή νέου δυσμενέστερου ασφαλιστικού, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα μέτρα της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ κλπ.

Προκειμένου ν' αποδεχτεί ο λαός αυτά τα μέτρα, αντιμετώπισε για άλλη μια φορά, το ίδιο εκβιαστικό δίλημμα, που ζει κατ' επανάληψη τα τελευταία πέντε χρόνια: Νέο πιο σκληρό μνημόνιο ή κρατική χρεοκοπία, μέσω ενός grexit; Επαναλήφθηκε το ίδιο δίλημμα που τέθηκε και στο Μνημόνιο 1 και στο Μνημόνιο 2 και κάθε φορά που ήταν να εκταμιευθεί μια δόση. Κάθε φορά ο λαός πρέπει να επιλέγει το «μικρότερο» κακό, που τελικά οδηγεί στο μεγαλύτερο κακό. Την ίδια τακτική και ρητορική χρησιμοποιεί σήμερα και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

3. Η κυβέρνηση προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο σύστημα, καθώς «έντυσε» από την πρώτη στιγμή το συμβιβασμό της με αριστερά συνθήματα και τη μάσκα της αξιοπρέπειας. Επιστράτευσε ενάντια στο λαό τα ψεύτικα διλήμματα, σε μια περίοδο που η αμφισβήτηση συνολικά στην ΕΕ έπρεπε να αποκτήσει ριζοσπαστικό περιεχόμενο και να οδηγήσει στην απόρριψη του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που πάει χέρι-χέρι με τη συμμετοχή της χώρας σε διακρατικές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, πάντα στη βάση ανισότιμων σχέσεων μεταξύ κρατών. Διοργάνωσε δημοψήφισμα με ένα κάλπικο ερώτημα και στη συνέχεια μετέτρεψε το «όχι» σε «ναι» σ' ένα ακόμη πιο βάρβαρο μνημόνιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε συνειδητά τον λαϊκό πόθο για κατάργηση των συνεπειών των 2 μνημονίων, που ισοδυναμούσε τουλάχιστον με ανάκτηση απωλειών για τα λαϊκά στρώματα. Εμπορεύτηκε τα οράματα και τα όνειρα αριστερών και ριζοσπαστών που ποθούσαν μια «αριστερή», «φιλολαϊκή» κυβέρνηση. Αξιοποίησε την αναπόφευκτη πολιτική απαξίωση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ώστε ν' αναλάβει την διακυβέρνηση. Σήμερα με το νέο μνημόνιο προσφέρει «άφεση αμαρτιών» στα μνημόνια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Χρησιμοποίησε τη λαϊκή δημαγωγία, αλλά και τη δημόσια δέσμευση στο μεγάλο κεφάλαιο ότι θα στηρίξει την ανάκαμψη της κερδοφορίας του και θα μπορέσει να περιορίσει την ανασυγκρότηση και ανάκαμψη του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Απέσπασε την ανοχή έως και στήριξη του βασικού πυρήνα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, αλλά και εξωελλαδικών ιμπεριαλιστικών κέντρων, όπως των ΗΠΑ. Οι συμμαχίες με τις ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, για τις οποίες υπερηφανεύεται η κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά «ασπίδα» αποτελούν για τα λαϊκά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για «βαρίδια» που τραβούν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στις επικίνδυνες κι οξυμμένες αντιπαραθέσεις των ιμπεριαλιστών.
Το ΚΚΕ από την αρχή υποστήριξε και τεκμηρίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε ούτε μπορούσε να προετοιμάσει το λαό για αναμέτρηση με τα μνημόνια και τα μονοπώλια, ελληνικά και ευρωπαϊκά, γιατί ακριβώς δεν είχε κανένα προσανατολισμό για αντίσταση και σύγκρουση. Αντίθετα, έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατά το λαό σε παθητικότητα και εν αναμονή της «ψήφου διαμαρτυρίας» των εκλογών. Παραπλάνησε το λαό ότι μπορούσε να ανοίξει δρόμο φιλολαϊκών αλλαγών, μέσα στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ.

Ειδικό ρόλο στη χειραγώγηση του κινήματος, στην εξαπάτηση αριστερού και ριζοσπαστικού κόσμου, έπαιξε η αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι όσοι σήμερα προσπαθούν πίσω από το «παρών» ή την «αποχή» τους, να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους, να διασωθούν πολιτικά και να παίξουν ένα νέο ρόλο ανάσχεσης του ριζοσπαστισμού και ενσωμάτωσης του λαού, στο πλαίσιο του συστήματος, προετοιμάζοντας ένα νέο πολιτικό ανάχωμα, ρόλο που έπαιζε πριν ο παλιός «Συνασπισμός».

4. Ειδικά σήμερα, δεν πρέπει να ξεχαστούν ορισμένα πολύτιμα για το λαό συμπεράσματα:
- Η «σκληρή» διαπραγμάτευση από την πρώτη στιγμή ήταν ναρκοθετημένη για τα λαϊκά συμφέροντα, αφού υπηρετούσε το στόχο του κεφαλαίου για ανάκαμψη της κερδοφορίας του. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη παραμένει στρατηγική επιλογή του ελληνικού κεφαλαίου και γίνεται με όρους ανισοτιμίας, που υπάρχουν αντικειμενικά σε τέτοιες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Στο πλαίσιο αυτών των συμμαχιών το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να συμβιβάζεται με πιο ισχυρά κέντρα, όπως η Γερμανία, φορτώνοντας τις επιπτώσεις αυτής της ανισοτιμίας στις πλάτες των εργαζομένων.

- Οι εξελίξεις αποτελούν την πιο παταγώδη έκφραση αποτυχίας της λεγόμενης «ανανεωτικής» ή «κυβερνώσας αριστεράς», της θεωρίας ότι η ΕΕ μπορεί να αλλάξει το μονοπωλιακό και αντιλαϊκό χαρακτήρα της. Ανέδειξαν το ναυάγιο της λεγόμενης «αντιμνημονιακής» γραμμής που πρόβαλλε τον αστικό σοσιαλδημοκρατικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, χωρίς ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας, της εξουσίας.

- Επιβεβαιώνεται η γραμμή πάλης του ΚΚΕ και η σθεναρή και συνεπής στάση του, που απέρριπτε τη συμμετοχή σε τέτοιες «αριστερές κυβερνήσεις», που είναι στην πραγματικότητα κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης.

- Συνολικά, μετά τις τελευταίες εξελίξεις επιταχύνονται οι διαδικασίες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, είτε με ανασχηματισμό και πιθανή διεύρυνση της κυβέρνησης είτε με διενέργεια εκλογών και δημιουργία νέων κομμάτων και αναχωμάτων. Σε κάθε περίπτωση σταθερός στόχος του συστήματος αποτελεί η επίθεση στο ΚΚΕ, έτσι ώστε να μη συναντηθεί η λαϊκή αγανάκτηση με την αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή πάλης. Απέναντι στο λαό ορθώνεται μια νέα αντιλαϊκή συμμαχία των «προθύμων», προκειμένου να εμποδίσει κάθε πνεύμα αντίστασης και χειραφέτησης. Σήμερα, προβάλλει απειλητικά η ένταση της κρατικής και εργοδοτικής καταστολής, η αύξηση του αυταρχισμού, προκειμένου να προληφθεί η οργάνωση του εργατικού κινήματος και των συμμάχων του, η ανάπτυξη της ταξικής πάλης.

5. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά τέθηκε τόσο έντονα και άμεσα το ενδεχόμενο αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωζώνη οφείλεται στην όξυνση των εσωτερικών αντιθέσεων και της ανισομετρίας των οικονομιών της Ευρωζώνης, στους ανταγωνισμούς με τα παλιότερα και νέα ιμπεριαλιστικά κέντρα, που αναδείχτηκαν μετά τις ανατροπές στις χώρες του σοσιαλισμού. Αυτά τα προβλήματα οξύνθηκαν στις συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ενισχύθηκαν οι αποσχιστικές τάσεις, που υποστηρίζονται από αστικές πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν μια Ευρωζώνη μεταξύ πιο ισχυρών οικονομικά χωρών. Πρόκειται για ισχυρή τάση στη Γερμανία, που υποδαυλίζεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις στο ΔΝΤ, για τους δικούς τους λόγους, τα δικά τους συμφέροντα, οξύνοντας τις αντιθέσεις μέσα στην Ευρωζώνη. Στο ζήτημα της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, εκφράστηκαν ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μέσα στην Ευρωζώνη, κυρίως μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, αλλά και αντιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Οι ΗΠΑ παρενέβησαν, θέλοντας να περιορίσουν την ηγεμονία της Γερμανίας στην Ευρώπη, χωρίς προς το παρόν να επιθυμούν διάλυση της Ευρωζώνης.

Οι αντιθέσεις και οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη, συνολικά στην ΕΕ, δεν ανακόπτονται με το σημερινό προσωρινό συμβιβασμό και την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης-ΔΝΤ. Παραμένει ισχυρή η τάση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός grexit, για αναδόμηση της Ευρωζώνης, με εμβάθυνση των μηχανισμών ενιαίας οικονομικής πολιτικής, αλλά και πιο αυστηρούς κανόνες και ελεγκτικούς μηχανισμούς, ως προς το θετικό ισοζύγιο κρατικών εσόδων - δαπανών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι η Γαλλία και η Ιταλία, που αντιτάχθηκαν στην επιλογή της αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, είναι χώρες που έχουν υψηλά ελλείμματα και χρέη και επιδιώκουν χαλάρωση των αυστηρών κανόνων.

Απόρροια αυτών των αντιθέσεων είναι και η αντιπαράθεση στο ζήτημα του χρέους. Η κυβέρνηση, συμβαδίζοντας με το ΔΝΤ και τις ΗΠΑ, αναγόρευσε σε υπέρτατο στόχο για το λαό τη ρύθμιση του χρέους, πάση θυσία και με τίμημα τα λαϊκά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή, ζητάει νέο δάνειο 86 δισ. που θα αυξήσει το χρέος. Θέλει ο λαός ν' αποδεχτεί τα αντιλαϊκά μέτρα στο όνομα μιας νέας διαχείρισης του χρέους, που όποτε έγινε στο παρελθόν συνοδεύτηκε με τσάκισμα εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Από τη χρηματοδότηση με τη μορφή νέου δάνειου - χρέους ή την επιμήκυνσή του, το κεφάλαιο θα είναι το μόνο ωφελημένο.

6. Για να δοθεί οριστική λύση υπέρ του λαού απαιτείται πραγματική ρήξη, που καμία σχέση δεν έχει με τη ρήξη-καρικατούρα, που επικαλούνται ορισμένες δυνάμεις εκτός και εντός ΣΥΡΙΖΑ, όταν προβάλλουν ως διέξοδο την καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής. Η επιλογή εξόδου από το ευρώ και η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος, εντός του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, είναι η αντιλαϊκή επιλογή που στήριξαν σημαντικά τμήματα της αστικής τάξης στη Γερμανία, με βάση το «Σχέδιο Σόιμπλε», καθώς και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, όπως επίσης κι άλλες αντιδραστικές δυνάμεις . Μ' αυτή την επιλογή φλερτάρουν σήμερα και τμήματα του κεφαλαίου στη χώρα μας, προσδοκώντας άμεσα μεγαλύτερα κέρδη.

Κοροϊδεύουν συνειδητά όσοι ισχυρίζονται ότι η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, μ' ένα πιο υποτιμημένο νόμισμα, θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, με θετικές για το λαό συνέπειες. Η όποια καπιταλιστική ανάπτυξη επιτευχθεί σε μια πορεία, δε θα συνοδευτεί από ανάκαμψη μισθών, συντάξεων, δικαιωμάτων, γι' αυτό δεν θα ωφελήσει το λαό. Θα οδηγήσει σε νέες θυσίες του λαού, στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων.

Η καπιταλιστική Ελλάδα με εθνικό νόμισμα δεν συνιστά ρήξη προς όφελος του λαού. Όσες πολιτικές δυνάμεις προβάλλουν ένα τέτοιο στόχο ως λύση ή ως ενδιάμεσο στόχο ριζικών αλλαγών (αριστερή πλατφόρμα ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλπ) παίζουν αντικειμενικά το παιχνίδι τμημάτων του κεφαλαίου.

Αυτή η επιλογή δεν οδηγεί σ' επιστροφή στα σχετικά καλύτερα επίπεδα διαβίωσης των δεκαετιών του '80 και του '90, όπως διατυμπανίζεται από ορισμένους. Οι νόμοι της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ο αδυσώπητος μονοπωλιακός ανταγωνισμός, θα «βασιλεύουν», οι δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα σφίγγουν τη μέγγενη. Οι βάρβαροι νόμοι του δανεισμού ισχύουν σε όλες τις αγορές του χρήματος, τις επενδυτικές τράπεζες και τα ταμεία των σημερινών ή άλλων ιμπεριαλιστικών συμμαχιών (τύπου BRICS). Άλλωστε, οι αντιλαϊκές πολιτικές εφαρμόζονται και στις χώρες του ευρώ και στις καπιταλιστικές χώρες των εθνικών νομισμάτων, τις ισχυρότερες, όπως η Κίνα, η Βρετανία, η Ρωσία ή τις πιο αδύναμες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Οι κορώνες δήθεν αξιοπρέπειας για τη «φτωχή πλην, όμως, περήφανη Ελλάδα, που αντιστέκεται στους ισχυρούς» είναι στάχτη στα μάτια του λαού και επιδιώκουν να τον καθυποτάξουν στη βαρβαρότητα. Ο λαός δε μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος, όταν του κλέβουν τον πλούτο που παράγει και τον χρεοκοπούν, για να ξελασπώσει το καπιταλιστικό σύστημα από την κρίση, είτε εντός είτε εκτός ευρώ.

Είναι άλλο πράγμα ο λαός να επιλέξει ο ίδιος την έξοδο από την ΕΕ, με τη θέληση και τη δράση του, παίρνοντας ταυτόχρονα τα κλειδιά της οικονομίας και την εξουσία στα χέρια του κι είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, πράγμα να βρεθεί μια χώρα έξω από την Ευρωζώνη, ως αποτέλεσμα αντιθέσεων και ανταγωνισμών των καπιταλιστών. Το πρώτο αποτελεί εναλλακτική λύση προς όφελος του λαού και αξίζει κάθε θυσία, το δεύτερο οδηγεί στη λαϊκή χρεοκοπία από άλλο δρόμο.

7. Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ -κοινωνική ιδιοκτησία, αποδέσμευση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, μονομερή διαγραφή του χρέους, με εργατική λαϊκή εξουσία- αφορά τους μισθωτούς και τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, τους συνταξιούχους, γιατί αυτοί ήταν και είναι οι πραγματικές κινητήριες δυνάμεις της κοινωνίας. Από τη δουλειά τους μπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική ευημερία, χωρίς ανεργία, πείνα, εξαθλίωση, χωρίς εκμετάλλευση. Αρκεί να γίνουν πρωταγωνιστές των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, να δράσουν για τα δικά τους συμφέροντα, για τη ζωή τους, με το ΚΚΕ ενάντια στην εξουσία των εκμεταλλευτών τους.

Τίποτε δεν χαρίστηκε από τους εκμεταλλευτές και το κράτος τους. Η εργατική λαϊκή εξουσία δεν χαρίζεται από το αστικό πολιτικό σύστημα, από κανένα «αριστερό» κόμμα, κατακτιέται. Προϋπόθεση για μια πορεία πραγματικής αλλαγής συσχετισμού προς όφελος της εργατικής-λαϊκής πλειοψηφίας είναι η συσπείρωση με το ΚΚΕ, η ισχυροποίησή του παντού και πάνω από όλα στους χώρους δουλειάς και τις λαϊκές γειτονιές.

Η ολόπλευρη ενίσχυση του ΚΚΕ κι η συμπόρευση μαζί του είναι προαπαιτούμενο για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και τη συγκρότηση μιας ισχυρής λαϊκής συμμαχίας, που θα αγωνίζεται για κάθε λαϊκό πρόβλημα, θα διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης, ανάκτηση απωλειών, με σταθερή «πυξίδα» την πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό.

Η συγκρότηση και ισχυροποίησή της μπορεί από σήμερα να βοηθήσει στο να αλλάζει ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων, να δυναμώνει η οργάνωση, η μαχητικότητα, το αγωνιστικό πνεύμα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, κόντρα στη μοιρολατρία και την υποταγή του λαού, στους παλιούς και νέους διαχειριστές της βαρβαρότητας του καπιταλισμού.

Η ΚΕ του ΚΚΕ 
13 Ιούλη 2015Read more!

Παρέμβαση των δημάρχων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ

Οι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Ικαρίας, Σταμούλος Στέλιος, Καισαριανής Σταμέλος Ηλίας, Πάτρας Πελετίδης Κώστας, Πετρούπολης Σίμος Βαγγέλης και Χαϊδαρίου Σελέκος Μιχάλης, με παρέμβασή τους, ενόψει της σημερινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, καταγγέλλουν την ΚΕΔΕ που καλεί σε σύναξη τους δημάρχους της χώρας όχι για να αντιμετωπίσουν ως όφειλαν τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού, αλλά για να εξυψώσουν τη λεγόμενη εθνική ενότητα, τη συναίνεση, δηλαδή, και την υποταγή του λαού στις μυλόπετρες ΕΕ - ΔΝΤ και αστικών δυνάμεων.
Οι κομμουνιστές δήμαρχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να πάρουν μέτρα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, η λαϊκή φτωχή οικογένεια, οι γέροντες, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι που μένουν ή θα μείνουν πιθανά απλήρωτοι, οι συνταξιούχοι. Κάθε λαϊκός άνθρωπος που θα βρεθεί σε ανάγκη να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα των δημοτικών υπηρεσιών, να μη βρεθεί μόνος του.
Αναλυτικά, η παρέμβασή τους:
«Σήμερα που η ζωή του λαού μας μέρα με τη μέρα τσακίζεται στην ανέχεια, στην απληρωσιά, στην ανεργία και τις απολύσεις, στον εκβιασμό των κλειστών τραπεζών που δίνουν τη σύνταξη και τον μισθό με τη σταγόνα, στο φόβο να εξανεμιστούν και οι λιγοστές λαϊκές αποταμιεύσεις ενέχουν στοιχεία πρόκλησης οι παρεμβάσεις του κ. Πατούλη στην ΚΕΔΕ που σέρνει τον εκβιασμό "του πάση θυσία στο ΕΥΡΩ". Λίγα 24ωρα μετά το δημοψήφισμα της Κυριακής, που ξεδιπλώθηκαν όλα τα εκβιαστικά διλήμματα των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου, με στόχο ο λαός μας να συναινέσει στο νέο κύμα των αντιλαϊκών μέτρων και λίγες ώρες μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κοινή ανακοίνωση των 5 πολιτικών αρχηγών που κήρυξαν επίσημα τη λεγόμενη εθνική συνεννόηση για το νέο σφαγείο του, ο κ. Πατούλης ξαναχτυπά.
Καλεί σε σύναξη τους δημάρχους της χώρας όχι για να αντιμετωπίσουν ως όφειλαν τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού, που με οξύτητα κάνουν την εμφάνιση τους σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας, άλλα για να εξυψώσουν τη λεγόμενη εθνική ενότητα. Τη συναίνεση, δηλαδή, και την υποταγή του λαού στις μυλόπετρες ΕΕ - ΔΝΤ και αστικών δυνάμεων.
Είναι αλήθεια ότι η ΚΕΔΕ όλο αυτό τον καιρό συνέδραμε αποφασιστικά στον αστικό σχεδιασμό να σηκώσει ο λαός τα βάρη της κρίσης μέσω και των δήμων. Ο κ. Πατούλης σαν πρόεδρος της ΚΕΔΕ και οι συν αυτώ δεν υστέρησαν σε αντιλαϊκή προσφορά. Σήμερα φιλοδοξούν απ' ό,τι φαίνεται να εξαργυρώσουν τον αντιλαϊκό τους ρόλο. Με ακόμη πιο ενεργό ρόλο στις ανακατατάξεις του αστικού πολιτικού σκηνικού, σε πιο απροκάλυπτα αντιλαϊκό ρόλο. Νοιώθουμε την υποχρέωση να καταγγείλουμε τις πολιτικές πρακτικές και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων της πλειοψηφίας στην ΚΕΔΕ. Είναι χλεύη απέναντι στις αγωνίες του λαού.
Πρώτιστα έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη αυτή την περίοδο να συνδράμουμε στις ανάγκες και τις αγωνίες του λαού. Να θέσουμε με όποιον τρόπο και μέσο μπορούμε τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό των δήμων στην υπηρεσία τους. Καλούμε δημοτικά συμβούλια, δημάρχους και πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους στους δήμους και τα σωματεία τους να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην οργάνωση και την προστασία του λαού.
Παίρνουμε μέτρα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, η λαϊκή φτωχή οικογένεια, οι γέροντες, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι που μένουν ή θα μείνουν πιθανά απλήρωτοι, οι συνταξιούχοι. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Κάθε λαϊκός άνθρωπος που θα βρεθεί σε ανάγκη να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα των δημοτικών υπηρεσιών, να μη βρεθεί μόνος του.
Παίρνουμε όλα τα αναγκαία και έκτακτα μέτρα και απαιτούμε από την κυβέρνηση και τις Περιφέρειες, ανάλογα με τις ευθύνες τους, να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δήμων όσον αφορά:
Α) Τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, όλα τα προνοιακά επιδόματα, το ξεμπλοκάρισμα των λογαριασμών και όποιων εσόδων έχουν ακόμη οι δήμοι.
Β) Τη λειτουργία και τις αναγκαίες προμήθειες κρίσιμων, αγαθών και υπηρεσιών όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, το "Βοήθεια στο Σπίτι", τα ΚΑΠΗ, τα γηροκομεία, τα προνοιακά προγράμματα, τις κατασκηνώσεις για τα παιδιά, τα ΚΔΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, να λειτουργήσουν και να αγκαλιάσουν τις ανάγκες όσο γίνεται περισσότερων τμημάτων του λαού που τυχόν θα βρεθεί σε ανάγκη.
Γ) Απαιτούμε την άμεση κρατική παρέμβαση και τον αναγκαίο έκτακτο σχεδιασμό για τη διασφάλιση προμήθειας καυσίμων για όλες τις νευραλγικές υπηρεσίες, άμεσα μέτρα για τους νησιώτικους δήμους που ήδη βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, είδη πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία κάθε δημοτικής κοινωνικής δομής. Παίρνουμε όλες τις πρωτοβουλίες συντονισμού με τους μαζικούς λαϊκούς φορείς κάθε περιοχής.
Δεν αναρωτιόμαστε αν η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ μπορεί ή θέλει να δει και να συντονίσει αυτή την πλευρά των γεγονότων. Είμαστε σίγουροι ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί. Ας κάνει κάτι απλό. Ας μην προκαλεί με το ευρωενωσιακό όνειρο! Το έχουμε πληρώσει ήδη ως λαός πολύ ακριβά!
Τέλος, δηλώνουμε ότι δεν θα βάλουμε πλάτη να μετατραπούν οι δήμοι σε έναν ακόμη μηχανισμό που θα καταδυναστεύει το βιος και τις ανάγκες του λαού. Δεν θέλουμε τους δήμους υπεργολάβους της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου. Δεν θα επιτρέψουμε στο βαθμό που μας αναλογεί στους αρπαγές του μόχθου του λαού μας να βυσσοδομήσουν με τις ανάγκες και τις αγωνίες του».

Read more!