Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Κωπαΐδα - 902.gr

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την Κωπαΐδα, έκαναν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του ΚΚΕ με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Συγκεκριμένα, στην παρέμβαση αναφέρουν:
«Ως "Λαϊκή Συσπείρωση" δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Κωπαΐδα, που αποτελεί ενιαίο κομμάτι ευρείας έκτασης, πολυδύναμη καλλιεργήσιμη γη, με ατομικές συνεταιριστικές και άλλες ιδιοκτησίες, με εκτεταμένο σύστημα αποξήρανσης - άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας, που επιμελείται ο συγκεκριμένος οργανισμός.
Πρόκειται για συγκεντρωμένη εύφορη γη - σοβαρό εργαλείο για την αγροτική παραγωγή της περιοχής, και ολόκληρης της χώρας.
Λόγω της θέσης της κοντά στην πρωτεύουσα, αλλά και με βάση την έκταση της, έχει στρατηγική σημασία για την αγροτική οικονομία.
Ξεχωριστή σημασία έχουν και οι υποδομές της, όπως και η συντήρησή τους. Η σχεδιασμένη αξιοποίησή τους με βάση το λαϊκό συμφέρον, και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.
Ξεκινώντας από αυτές τις παραδοχές, σημειώνουμε :
● Σημαντικό ζήτημα η εγκατάλειψη της αξιοποίησής της, με πολλές και μεγάλες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στον διατροφικό κύκλο του λαού και την οικονομία της χώρας. Πρέπει να συνδυαστεί με την ΚΑΠ και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που φρόντισε επίμονα να περιορίσει στην αγροτική παραγωγή, και στην προέκταση αυτών των πολιτικών να υποτιμήσει και την Κωπαΐδα.
● Αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκού χαρακτήρα αντίληψης ήταν η ανεπαρκής οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού της. Η λειψή στελέχωση και ο λειψός εξοπλισμός του. Η υποβάθμισή του, που συνεχίζεται και σήμερα με τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα μνημόνια και οι κοινοτικές οδηγίες.
Επειδή θεωρούμε την Κωπαΐδα φιλέτο στα μάτια των μονοπωλίων που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην συγκεντρωμένη μεγάλη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με κάθε μέτρο ή κίνηση που διευκολύνει, επιτρέπει ή ανέχεται την παρουσία του μεγάλου κεφαλαίου στον συγκεκριμένο χώρο. Να διασφαλιστεί η χρήση της για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την ύπαρξη αποκλειστικά δημόσιας υπηρεσίας που θα ασχοληθεί συστηματικά με την Κωπαΐδα .
Ζητάμε να ανασυγκροτηθεί, να στελεχωθεί, να εξοπλιστεί και να χρηματοδοτηθεί, για να παίξει τον ρόλο του στην αποξήρανση και την άρδευση της πεδιάδας. Στη συντήρηση των καναλιών και της αγροτικής οδοποιίας.
Δεν δεχόμαστε καμιά σκέψη κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης στον συγκεκριμένο χώρο.
Με αυτές τις σκέψεις, ζητάμε να επανέλθει το Περιφερειακό Συμβούλιο για να εξετάσει ολοκληρωμένα το ζήτημα, έχοντας μπροστά του πλήρη εικόνα και επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης της Κωπαΐδας, σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού και σε αντιμονοπωλιακή βάση.
Η εισήγηση της κ. αντιπεριφερειάρχου μιλάει για αξιοποίηση της γνώμης των παρατάξεων στη διαμόρφωση της επιτροπής που επεξεργάστηκε άμεσα αναγκαίες ενέργειες στον συγκεκριμένο χώρο. Λέμε ξεκάθαρα πως αυτό δεν αφορά τη δική μας παράταξη, που δεν κλήθηκε ποτέ να ενημερωθεί και να δώσει γνώμη.
Χρήσιμα τα έργα που αναφέρονται στην εισήγηση, αλλά θα κοστίσουν πανάκριβα αν σε αυτά προστεθεί το εργολαβικό κέρδος. Αν με εργολαβίες και απευθείας αναθέσεις επιχειρήσουμε να λύσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν.
Στενά δεμένο με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι και αυτό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής, που πρέπει να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και να αποτελέσει βάση για οποιοδήποτε σχεδιασμό γίνει προοπτικά.
Με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τον επιθετικό προσδιορισμό των έργων ως αναπτυξιακά, όταν αυτά που γίνονται δεν ευνοούν τους μικρομεσαίους αγρότες αλλά τους σχεδιασμούς της ΚΑΠ.
Προκύπτει λοιπόν άμεσα η ανάγκη για:
Α) Άμεση χρηματοδότηση από κονδύλια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων και των καταστροφών, με έργα υποδομής.
Β) Άμεση αποζημίωση των παραγωγών για το σύνολο της καταστροφής τής παραγωγής τους.
Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας Στερεάς δεν επιτρέπουν τον προγραμματισμό των άμεσων παρεμβάσεων που απαιτούνται σήμερα, για να μην επαναληφθούν τέτοιου μεγέθους καταστροφές, όπως είναι αδιανόητο να υπάρξουν πρόσθετα τέλη - χαράτσια στους αγρότες καλλιεργητές, που αρκετοί είναι καταχρεωμένοι!
Αναδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα για ουσιαστική και επαρκή χρηματοδότηση έργων υποδομής, στα οποία να περιλαμβάνονται και έργα άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου με κλειστούς αγωγούς, για τη μείωση του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών, αλλά και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων της περιοχής, με βάση μελέτες που υπάρχουν και που μπορούν να γίνουν ενταγμένα σε ορισμένα προγράμματα, και χωρίς την ιδιωτικοποίηση τέτοιων έργων και υπηρεσιών με οποιαδήποτε μορφή (Αναπτυξιακή Εταιρεία ή ΝΠΙΔ), αλλά να είναι δημόσιου χαρακτήρα.
Ταυτόχρονα η πεδιάδα Κωπαΐδας ως γη υψηλής παραγωγικότητας, δεν θα πρέπει να αλλάξει χρήση (όπως προσπαθούν μερικοί), αλλά να αξιοποιείται για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού».

Read more!