Για την Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου

Τοποθέτηση του Βασίλη Παπαροϊδάμη εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ.Σ. της 15/07/2015


Ζητήσατε τη γνώμη του Σωματείου Εργαζομένων;

Από τον Οργανισμό θέλουμε:

α) Να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του δήμου, ώστε να είναι αποτελεσματικός στην κάλυψη του λαού σε έργα και υπηρεσίες.

β) Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία να καλύπτουν όλους τους τομείς ενδιαφερόντων του δήμου και να εμπεριέχουν κι εκείνες που έχουν ανατεθεί σε ΑΕ, ΜΚΟ και Κοινωφελείς δράσεις.

γ) Να διαμορφωθούν απαραιτήτως οι δυνατότητες για την πραγματοποίηση μελετών τεχνικού, λειτουργικού ή μεικτού περιεχομένου ανάλογα με τις ανάγκες του λαού και του τόπου. Ακόμα να  εξασφαλιστεί η διαρκής ενασχόληση με ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα το λαό της περιοχής, δηλ κάθε είδους παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και οι αναγκαίες υποδομές που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας.

δ) σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο ενιαίος σχεδιασμός και η ενιαία δράση κατά κλάδο και θέμα. Π.χ. Η Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες κοινωνικές δράσεις να εντάσσονται στο Τμήμα της Κοινωνικής πρόνοιας και να μην είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.

ε) Να καλύπτονται όλοι οι υπηρετούντες εργαζόμενοι. Να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι. Να προκηρυχτούν ως μόνιμες οι κενές οργανικές θέσεις.

στ) Να υπάρχει μόνιμο σχέδιο και ειδική υπηρεσία για την παρακολούθησή του(υποδομές, κινητή και ακίνητη περιουσία του δήμου).

Προκειμένου να είναι υλοποιήσιμος ο Οργανισμός -και όχι ευχολόγιο τα όσα περιλαμβάνει- πρέπει να εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή του. Κάτι που απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Προσεγγίζοντας το θέμα με τις παραπάνω σκέψεις, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση. 

Καρπενήσι 16/7/2015