Για τη Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τοποθετήση του Βασίλη Παπαροϊδάμη εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ.Σ. της 15/07/2015

  
Οι καταστατικοί σκοποί της Αγροδιατροφική Σύμπραξης σύμφωνα με τα κείμενα τους είναι:

• Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής
• Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’ επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.
• Διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
• Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
• Προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής  ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
• Δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας
• Διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
• Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα
• Ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
• Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

 Οι πόροι της σύμπραξης, σύμφωνα με την πρόταση που διατυπώνουν, είναι :

α. Η εισφορά εγγραφής νέων μελών,
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες μελών, με διαφοροποίηση του ύψους της συνδρομής των μελών της κάθε κατηγορίας
γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
δ. Συνδρομές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.
ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητά της
στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών κλπ..
ζ. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία κλπ.

Κατά την άποψη τους :

Ο αγροδιατροφικός κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο ων δραστηριοτήτων που αρχίζουν από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, μαζί με τη βιομηχανία των εισροών και των πρώτων υλών και καταλήγει στην απόλαυση των προϊόντων από τον τελικό καταναλωτή.

Ο αγροδιατροφικός τομέας εμπλέκει επαγγέλματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών όπως: Αγρότες, κτηνοτρόφους, εργάτες γης & συλλογής, εργάτες γεωργικής βιομηχανίας πρώτης & δεύτερης μεταποίησης, γεωπόνους, κτηνιάτρους, γεωτεχνικούς εφαρμογών και συμβουλευτικής, βιολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, συμβούλους επιχειρήσεων και ποιότητας, διοικητικούς, εμπόρους, πωλητές, εστιάτορες, μαγείρους, ξενοδόχους, διατροφολόγους ιατρούς, τραπεζικούς, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, μεταφορείς, ηλεκτρονικό εμπόριο κι επαγγέλματα του διαδικτύου...

Οι παραγωγοί, επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα με την πρόταση τους, συμπράττουν για να εξασφαλίσουν συνέργειες. Οι συνέργειες μας δίνουν πολλαπλάσια αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προσπάθειες.

Η κοινή προώθηση εμπορικών σημάτων, η εκπόνηση κανόνων ποιότητας και η εφαρμογή τοπικών συμφώνων ποιότητας, η κοινή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάδειξη τοπικών πλεονεκτημάτων, η αναζήτηση ευκαιριών στη συλλογική δράση είναι τέτοιες περιοχές όπου εμφανίζονται συνέργειες.

Ειδικά η από κοινού αξιοποίηση του ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού της περιφέρειας είναι πεδίο ενδιαφέροντος της Σύμπραξης.

Επισημαίνεται, πως,  όλη η διαδικασία συνδέεται με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) . Πως για το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία καταχώρισης του προϊόντος.

Σύμφωνα με την πείρα και τις εκτιμήσεις μας  με βάση όσα ισχύουν σήμερα παίρνουμε σαν παράδειγμα την παραγωγή ελληνικής φέτας και ελιάς Καλαμών , που αποτελούν μεταξύ άλλων, δύο δυναμικά προϊόντα, που αφήνουν εισόδημα σε χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους και συνδέονται με τη μεταποίηση (τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.) και καλύπτουν τις εγχώριες διατροφικές ανάγκες, ενώ σημαντικές ποσότητες 10δων χιλιάδων τόνων και αξίας 100δων εκατομμυρίων ευρώ, εξάγονται κάθε χρόνο, με τάση αύξησης των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Αυτά είναι δύο από τα πολλά, καλά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας και αξιοποιούν ορεινούς όγκους (αιγοπροβατοτροφία, ελαιοκαλλιέργεια) ενώ απασχολούνται κυρίως μικρομεσαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι και χιλιάδες εργαζόμενοι από την περαιτέρω επεξεργασία τους στη μεταποίηση και το εμπόριο.  Γι αυτό πρέπει να προστατεύονται και να αναπτύσσονται .

Ωστόσο τα συγκεκριμένα προϊόντα και συνολικά η αγροτική παραγωγή όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά υπονομεύονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό φαίνεται και επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά από το πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά, για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, όπου ανάμεσα σε άλλα εκχωρείται στον Καναδά η ονομασία προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), όπως είναι η φέτα και οι ελιές Καλαμών, που χαρακτηρίζουν την αγροτική φυσιογνωμία της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων.

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει βαριές και δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών των συγκεκριμένων εξαγώγιμων προϊόντων ΠΟΠ, ελληνικής φέτας και ελιών Καλαμών, αλλά και όσων δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και ταυτόχρονα θα ανοίξει «η κερκόπορτα» για να ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα.

Τέτοιες καταστάσεις θα συνεχίζονται όσο παραμένει η χώρα στην ΕΕ, θα αμφισβητούνται και θα καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις και δυνατότητες.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :

Όπως προκύπτει από τους σκοπούς που περιγράφονται :

·         ·     Οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και μπορούν να είναι αποδοτικοί μόνο αν ενταχθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που δεν θα διευκολύνει τους επιχειρηματίες και το μεγάλο κεφάλαιο…. Είναι περισσότερο  μόνο λόγια και φραστικά σχήματα.
·          Όλα χτίζονται στην λογική της ανταγωνιστικότητας.
·         Προβλέπουν την συνύπαρξη και κοινή δράση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά προβάλλουν την εφαρμογή των ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων.
·         Κινούνται πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της αγροτικής οικονομίας της Χώρας μας.
·         Υποτάσσονται και αποσιωπούν την καταστροφική Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Λησμονούν τις ποσοστώσεις και τους περιορισμούς στην παραγωγή. Λησμονούν την έλλειψη έργων υποδομής.  Παραμερίζουν την αύξηση του κόστους των εφοδίων και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων.
·         Δεν εξηγούν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις δυσκολίες διάθεσης τους.
·         Δεν εξηγούν και δεν συνυπολογίζουν την σημερινή κατάσταση των αγροτών.

·            


Με αυτό τον τρόπο και όπως φαίνεται από τους πόρους τη Σύμπραξης  : επιχειρούν να απαλλάξουν το κράτος από την υποχρέωση να προωθεί τα αγροτικά προϊόντα. Προσπαθούν να φορτώσουν το κόστος της όλης προσπάθειας και όλη την ευθύνη στους ίδιους τους αγρότες.

Οι αγρότες θα επιβαρύνονται  για όλα, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Θα πληρώνουν για την αναγνώριση των προϊόντων τους σαν ΠΟΠ

Ταυτόχρονα προσπαθούν να καλλιεργήσουν αυταπάτες και ψεύτικες ελπίδες για να υφαρπάξουν την υποστήριξη της αγροτιάς ή έστω να την εκτρέψουν από οποιαδήποτε διεκδικητική λογική.

Όλα αυτά αποτελούν κατεύθυνση της Ε.Ε και στηρίζονται σε μελέτη τεχνικών συμβούλων από ιδιωτικές εταιρείες μελετών, που θα πλουτίζουν πιστοποιώντας τα αγροτικά προϊόντα.

Επιδίωξη και προοπτική  τους είναι η πλήρης σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το κεφάλαιο που θα παραγγέλνουν τα προϊόντα που θέλουν, καθορίζοντας και την τιμή τους στα δικά του μέτρα.

Στον αντίποδα της λογικής της Ε.Ε και των υποστηρικτών της, ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ παρουσιάζουμε τα αιτήματα του προοδευτικού αγροτικού κινήματος που εκφράζονται από την ΠΑΣΥ βασικότερα από τα οποία είναι :

ü       Η θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυημένων τιμών και επιδοτήσεων που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα στους μικρομεσαίους αγρότες.

ü       Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους και κατάργηση όλων των «νόμιμων» και «παράνομων» παρακρατήσεων.

ü       Η κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής παραγωγής.

ü       Η εξυγίανση, εκδημοκρατισμός και στήριξη των συνεταιρισμών για να χτυπηθεί η ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων.

ü       Η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με εκτέλεση βασικών αγροτικών έργων υποδομής, με κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα, των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο, με μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ, με επιδότηση βασικών αγροτικών εφοδίων όπως ζωοτροφές κ.ά.

ü       Η ουσιαστική ρύθμιση των αγροτοκτηνοτροφικών χρεών, το άμεσο σταμάτημα των πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων των αγροτών και του ξεπουλήματος των συνεταιριστικών εταιρειών της ΑΤΕ στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

ü       Η άμεση νομιμοποίηση όλων των σταυλικών εγκαταστάσεων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων.

Με αυτή την ευκαιρία θεωρούμε σκόπιμο να προβάλουμε και ορισμένες γενικότερες προτάσεις :

·         Η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές και τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

·         Η δωρεάν επιστημονική και τεχνική στήριξη από το κράτος σε όλους τους μικρομεσαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.

·         Η κατάργηση όλων των κανονισμών και οδηγιών που ξεκληρίζουν τους μικρομεσαίους ψαράδες και η εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου.

·         Η δημιουργία ασφαλών καταφυγίων και σύγχρονων ιχθυόσκαλων, η χωροθέτηση των θαλασσοκαλλιεργειών με περιβαλλοντικά και αλιευτικά κριτήρια και η πολύπλευρη ενίσχυση των αλιευτικών συνεταιρισμών.

·         Η προστασία και ορθολογική διαχείριση από το κράτος του δασικού πλούτου της χώρας. Η άμεση σύνταξη του δασολογίου και η αναδάσωση όλων των καμένων δασικών εκτάσεων.

·         Η πλήρης ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους, από αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και η άμεση αντιμετώπιση των χρεών του.

·         Ο άμεσος διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης, η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες και η κατάργηση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και της συμμετοχής στα φάρμακα.

·         Η μετάταξη από τον ΟΓΑ στο ΙΚΑ όλων των εργατών γης και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

·         Η διαμόρφωση προνομιακών στεγαστικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες.

·         Η αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία και με δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της υπαίθρου.

·         Το άμεσο σταμάτημα των αγροτοδικείων και της ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων.