Η Λαϊκή Συσπείρωση για τα ΣΧΟΑΠ Φουρνάς και Κτημενίων

Πιστεύουμε ότι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός κάθε άλλο παρκοινωνικά ουδέτερη και τεχνοκρατική διαδικασία είναι και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της  κυρίαρχης οικονομικά τάξης. Πεποίθηση μας είναι η οικονομικά ανάπτυξη που έχει πυξίδα της την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου.

Σήμερα το υφιστάμενο Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, υπηρετεί τις ανάγκες θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, τις επιλογές της ΕΕ για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου – εργασίας – εμπορευμάτων. Εδράζεται στη πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, και των δημοσίων έργων, καθώς και σε αυτήν της «απελευθέρωσης» στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κλπ). Προωθεί τη κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν μέχρι σήμερα σχετικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, εφόσον αυτοί εμποδίζουν την επενδυτική δράση του μεγάλου κεφαλαίου.  Εναρμονίζεται και στηρίζει τη νέα διοικητική δομή της χώρας που προώθησε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επιτάχυνσης της πολιτικής της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών της τοπικής διοίκησης (πχ διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων) αλλά και των τομέων της υγείας, πρόνοιας, της παιδείας, μέσα από την  «αποκέντρωση» της κρατικής ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι μελέτες που κατέθεσε η δημοτική αρχή στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 6η Οκτώβρη 2014. Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει την εισήγηση για το ΣΧΟΑΠ της Φουρνάς και των Κτημενίων.  Αρχή μας είναι να αντιπαλεύουμε πολιτικές που παραχωρούν δημόσιες εκτάσεις σε συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, όπως τα αιολικά πάρκα, τα οποία η δημοτική αρχή συνεχίζει να κατοχυρώνει στις αποφάσεις που παίρνει.

Ερωτήματα μας προκαλούν επίσης τα ζητήματα του πρώην εργοστασίου της ΔΑΒΙΕ στην Φουρνά, το δάσος ελάτης της περιοχής που αποτελεί ένα από τα καλύτερα της χώρας.

Θα επανέρθουμε στο δεύτερο στάδιο των μελετών αναλυτικότερα, με συγκεκριμένες προτάσεις για τις περιοχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα και την συνεχή μείωση του πληθυσμού τους εδώ και πολλές δεκαετίες.

Καρπενήσι, 7-10-2014