Για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο 3/6/2015)


Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για ένα κείμενο ολοκληρωμένο δεν του λείπουν τα λόγια, είναι καλό να περιγράφεται τι χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του δήμου.

Όμως αν πάρουμε υπόψη μας:
·   - Ότι η κρατική επιχορήγηση στο Δήμο έχει μειωθεί κατά 67%.
0  - Ότι το κράτος θέλει να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του και θα συνεχίσει τη φορομπηχτική πολιτική για το λαό.
- Τους περιορισμούς που περιέχει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα αποθεματικά των Δήμων.
- Την έλλειψη προσωπικού.
- Τον μη προσδιορισμό του πότε και από που θα βρεθούν τα κονδύλια που χρειάζονται, αφού στην ουσία δεν υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη χώρα.


Δυστυχώς ο Δήμος θα προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες με το ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και λοιπά προγράμματα, που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις στο διηνεκές και θα καταφύγει στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή στη φορολογία εκ νέου του λαού.

Συνεπώς θεωρούμε το κείμενο περιγραφικό αλλά γενικό του λείπει η ουσία της υλοποίησης, ψηφίζουμε λευκό.