Τοποθέτηση του Βασίλη Παπαροϊδάμη εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα θέματα υγείας στο Δημοτικό Συμβούλιο 3/6/2015


Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Καρπενησίου που έθεσε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του Δ.Σ., αλλά και η ουσιαστικά έλλειψη δημόσιου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πόλη μας, σε συνδυασμό με τα χαράτσια και τις περικοπές που εξανεμίζουν τα φτωχά εισοδήματα, μισθωτών, συνταξιούχων και αυτοαπασχολούμενων έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες συμπατριώτες μας που χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας.

Στο νοσοκομείο η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, μαζί με τις ελλείψεις σε υγειονομικά υλικά, δημιουργού πολύ σοβαρά προβλήματα στις εφημερίες και λοιπές υπηρεσίες.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν καλύπτει τις ανάγκες. Στο ΠΕΔΥ, υπάρχει μόνο μια γιατρός πνευμονολόγος και δεν μπορεί να γράψει συνταγές πέρα από την ειδικότητά της, ενώ έπρεπε να υπάρχουν 5 - 6 γιατροί.

Έχουμε αύξηση ανασφάλιστων συμπολιτών μας και αυξήσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

Αυτά δεν εμπίπτουν στις άμεσες αρμοδιότητες του Δήμου. Θεωρούμε όμως ότι είναι άμεσα αναγκαία μια πολιτικού περιεχομένου παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας για:
  •      Αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία.
  •       Άμεσο διορισμό γιατρών και λοιπού προσωπικού.
  •      Προμήθεια αναγκαίων αναλώσιμων και υλικού.
  •       Προμήθεια, συντήρηση και εκσυγχρονισμό μηχανημάτων.
  •       Ουσιαστική στελέχωση του ΠΕΔΥ και του κέντρου υγείας στη Φραγκίστα.