Σε ιδιώτες η διαχείριση απορριμμάτων της Αττικής

Στα χέρια των ιδιωτών στέλνει η κυβέρνηση τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανοίγοντας νέα πεδία κερδοφορίας στο μεγάλο κεφάλαιο, κάνοντας αρχή από την Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), εγκρίθηκε χτες η προκήρυξη του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής» σε σύσκεψη του υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου, του υφυπουργού Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλου, του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού και του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλία Λιακόπουλου, έχοντας σχετική απόφαση και της Διυπουργικής Επιτροπής και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου.
Σύμφωνα, με την προκήρυξη η αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το έργο, θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ και ο ανάδοχος θα αναλάβει την επεξεργασία και διαχείριση 1.350.000 τόνων απορριμμάτων το χρόνο, σε τέσσερις μονάδες που θα δημιουργήσει στους ήδη αδειοδοτημένους χώρους (Φυλή, Ανω Λιόσια, Κερατέα, Γραμματικό) για 20 έως 25 χρόνια. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη με παρόμοιο σχεδιασμό προγραμματική σύμβαση που είχε υπογράψει η Περιφέρεια με τον ΕΣΔΚΝΑ (την ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο), προβλέπονταν δύο μεγάλα εργοστάσια δυναμικότητας 700.000 τόνων το χρόνο, και 400.000 τόνων το καθένα, στο πολύπαθο Θριάσιο, ενώ τα άλλα δύο εργοστάσια, (Γραμματικό και Κερατέα) δυναμικότητας 127.500 τόνων το χρόνο το καθένα.
Και όλα τα παραπάνω η προκήρυξη ορίζει, ότι θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014 (!) και προβλέπει, ότι η κατασκευή του έργου θα υπερβαίνει τα 430 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό 140 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος - επενδυτής. Εκτιμά όμως τη συνολική αξία της σύμβασης, μαζί με τη 25ετή λειτουργία των εργοστασίων, πως θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δισ. ευρώ, όταν στην προγραμματική σύμβαση του ΕΣΔΚΝΑ έφτανε με τις σημερινές τιμές στα 3,5 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ακόμα, ότι, όπως ορίζεται, ο ανάδοχος (δηλ. η εταιρεία) θα αμείβεται με βάση τα εισερχόμενα απορρίμματα προωθώντας ουσιαστικά το «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Την ίδια στιγμή επιτρέπει στους επιχειρηματίες να επιλέξουν την τεχνολογία εκείνη από την οποία θα θεωρούν ότι θα αποκομίσουν περισσότερα κέρδη. Διευκρινίζει όμως, ότι ο ανάδοχος μπορεί να «αξιοποιήσει» τις υπάρχουσες αδειοδοτήσεις μεθόδων. Κι αυτό καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη έχει δείξει την προτίμησή της στη μέθοδο της «βιολογικής ξήρανσης», για την οποία έχει αδειοδοτήσει δημιουργία σχετικής μονάδας στο Θριάσιο.
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όμως το αποτέλεσμα είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων να πρέπει να οδηγηθεί σε μονάδα καύσης, το οποίο όπως εκτιμούν επιστήμονες ανεβάζει το κόστος επεξεργασίας σε πάνω από 200 ευρώ τον τόνο (από 45 ευρώ που είναι σήμερα), και υπερτετραπλασιασμό ανταποδοτικών τελών που θα πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες.
Ριζοσπάστης 23/8/2011